Oproep om vluchtelingenkinderen onderdak te bieden

MEIERIJSTAD – 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen opvangen in Nederland. Dat is de inzet van de motie ‘coalition of the willing’. De PvdA zal komende donderdag deze motie toelichten aan de gemeenteraad. Maar dit agendapunt is een gezamenlijke actie van D66, Hart, PvdA en SP.

Duidelijk signaal

De motie om vluchtelingenkinderen op te vangen is inmiddels al door meer dan 40 Nederlandse gemeenten ondertekend. En als het aan de vier partijen ligt, komt Meierijstad daar binnenkort bij. “Dat doen we omdat de gemeenten naar ons idee de regering onder druk moet zetten om deze kinderen op te nemen," stelt Pvda-raadslid Arie de Zwart. Hart-fractievoorzitter Laurens van Voorst vult aan: “Met de motie voeren gemeenten druk uit op het kabinet. Het is erg verdrietig dat Den Haag nog altijd weigert om weeskinderen uit het vluchtelingenkamp op Lesbos op te nemen.”

Positieve reactie

De motie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al eerder liet het college van B&W weten dat het bereid is om eventueel een groep vluchtelingenkinderen op te nemen. Voorwaarden daarvoor zijn wel dat dit mag van de regering én dat een meerderheid van de gemeenteraad dit idee steunt. Over deze laatste voorwaarde komt wellicht meer duidelijkheid als de raad zich uitspreekt over het ondertekenen van de 'coalition of te willing. Arie de Zwart: “Komende donderdag kunnen de fracties politieke en technische vragen stellen. De behandeling en de stemming over de motie staan op de agenda voor de komende raadsvergadering.”

Woorden én daden

De motie ondertekenen is een eerste stap om eventueel daadwerkelijk vluchtelingenkinderen in Meierijstad op te nemen. “Onze fractie is van mening dat de gemeente daadwerkelijk onderdak moet bieden aan een aantal van deze kinderen,” licht Arie de Zwart toe. Laurens van Voorst voegt toe: “We vinden wel dat er voldoende draagvlak moet zijn voor de opvang én dat die opvang goed moet zijn. We moeten mensen goed begeleiden naar hun plek in de samenleving, inclusief werk en taallessen. Die opgave komt onder druk te staan als we te ambitieus zijn in de aantallen vluchtelingen die we opvangen. Overigens vinden we als Hart dat het college van B&W het op dit gebied heel goed doet.”