Oproep inwoners Meierijstad om mee te praten over duurzame energie

MEIERIJSTAD - Meierijstad denkt na over de voorwaarden waaronder duurzame energie (bijv. zonne-energie) opgewekt kan worden in de gemeente. Inwoners wordt gevraagd om mee na te denken en te praten. Dat kan tijdens bijeenkomsten op 14 en 21 juni.

Experts geven uitleg over bepaalde onderwerpen; deelnemers gaan daarna in groepjes onder begeleiding aan de slag. Er komen concrete vraagstukken op tafel. Bijvoorbeeld: welke gebieden komen het eerst in aanmerking voor duurzame opwek? Wat vinden we acceptabel in het buitengebied? En in bebouwd gebied? Hoe past energieopwekking in ons landschap? En kunnen we grond dubbel gebruiken? Welke verschillende duurzame energiebronnen kunnen we inzetten? En zo meer.

Week van de duurzame energie

Ook wie niet aan een sessie meedoet, kan zijn inbreng geven in de week van de duurzame energie van 25 juni tot en met 1 juli. Er zijn diverse activiteiten op straat en online. De opbrengst van de praatavonden wordt die week aan het publiek voorgelegd. Straatactiviteiten zijn vooral bedoeld om in gesprek te gaan. Maar waar inwoners ook advies kunnen inwinnen over energie besparen en het verduurzamen van de woning.
Meer informatie over de thematafels staat op www.meierijstad.nl/thematafels. Aanmelden kan tot en met 9 juni.