Opnieuw onderzoek naar aardwarmte in Meierijstad

MEIERIJSTAD – In een groot deel van Meierijstad wordt onderzocht of er diep in de aarde voldoende warm water zit waarmee huizen en kantoren kunnen worden verwarmd.

In het kader van de energietransitie worden in heel Nederland onderzoeken gedaan naar aardwarmte. Dat wil niet zeggen dat er meteen aardwarmte zal worden gewonnen.

Van 10 juni tot eind juli 2020 vindt dat onderzoek plaats in een gebied dat wordt gevormd door een denkbeeldige lijn die loopt van Boxtel, via Olland, Sint-Oedenrode, en ten zuiden van Zijtaart, Keldonk en Erp naar Boekel.

Het doel is nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning in Nederland mogelijk is. In 2019 is eenzelfde onderzoek uitgevoerd aan de noordkant van Schijndel.

Diep in de bodem

Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen

Aardwarmte is een van de alternatieven voor aardgas. Wethouder Harry van Rooijen ziet met grote belangstelling de uitkomsten van het onderzoek tegemoet: “In Meierijstad willen we de CO2- uitstoot in 2050 tot nul gereduceerd hebben. Dat gaat alleen lukken als we andere duurzame energiebronnen tot onze beschikking hebben. Het is dus ook belangrijk dat geothermie nu verkend wordt”.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland.