Oplossing laadpaalprobleem in zicht

Onderlinge dialoog blijkt te werken

SCHIJNDEL – Waar komen het grote aantal nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s? ‘Niet voor mijn woning’, is een veel gehoorde en wellicht terechte uitspraak. Maar waar dan wel? Je wilt toch dicht bij huis een auto opladen. Bewoners van de Mandersstraat gingen hierover het gesprek aan, op initiatief van politieke partij Hart.

Aanleiding was de plaatsing van een laadpaal door het bedrijf Vattenvall, recht voor een woning in die straat. De bewoners waren not amused en vroegen de gemeente om het ding weg te halen. Ook benaderde het echtpaar raadsleden van CDA en Hart.

De partijen klommen samen in de pen en dat leidde tot een betere communicatie met betrokkenen voor toekomstige plaatsingen. Maar de paal aan de Mandersstraat blijft staan. Argument van de gemeente: ‘Als we hem ergens anders neerzetten, dan komen er klachten van andere bewoners.’

Niet waar, zo bleek gisteravond tijdens een overleg met alle belanghebbenden. Op initiatief van Hart schaarden bewoners van de Mandersstraat in Schijndel zich achter een alternatieve locatie voor een laadpaal. Alle mensen die in de rij wonen waar de paal nu staat, waren uitgenodigd. Zes mensen namen de uitnodiging aan.

Ze waren er dan ook verrassend snel uit: een plek in die straat waar parkeerplaatsen tegen een muur zijn gesitueerd. Eén van de bewoners laat het binnenkort de wethouder weten. Wat Hart betreft staat niets een verplaatsing dan nog in de weg.

‘Dit is het zoveelste bewijs dat de methode van Hart op het gebied van participatie werkt’, stelde Laurens van Voorst na afloop vast. Laurens is fractievoorzitter van Hart en initiatiefnemer van het bewonersoverleg. De aanpak zorgt niet alleen voor draagvlak, maar voorkomt ook dat de gemeente wordt geconfronteerd met tegengestelde standpunten.