Oplossing in zicht voor dorpsplein Wijbosch

Flexibele afscheiding

WIJBOSCH - Ze zijn er uit in Wijbosch. Basisschool De Regenboog en de dorpsraad van Wijbosch hebben vanochtend na goed overleg een compromis bereikt over de begrenzing van de speelplaats van basisschool De Regenboog. Nu is er nog een tijdelijke oplossing met roodwitte blokken, maar als het goed is komt er straks een definitieve oplossing, een demontabel hek.
Daarmee komt hopelijk een eind aan de onveilige situatie die was ontstaan nadat de ruimte in het dorp een zogenaamde ‘shared space’ werd, een gedeelde ruimte die bestemd is voor allerlei soorten gebruik. De scholieren van de Regenboog die buiten speelden op het aangrenzende schoolplein, moesten daardoor ineens rekening gaan houden met al het andere verkeer op het plein.
Een onwenselijke situatie, vond de school en die wilde daarom een hek om het plein. Maar daardoor zou het plein gedeeltelijk onbruikbaar worden voor andere bestemmingen, zoals grote evenementen en parkeergelegenheid. Het compromis dat nu bereikt is, waarborgt zowel de veiligheid van de kinderen als een onbelemmerde toegang tot het plein voor alle andere gebruikers.
De overeenkomst wordt nog wel voorgelegd aan de inwoners van Wijbosch. Zij zullen uiteindelijk beslissen of het demontabele hek er ook komt. De gemeente heeft al wel toegezegd zal de kosten voor haar rekening nemen.
Maar een hek alleen is niet voldoende, benadrukken zowel de school als de dorpsraad. Ook de gebruikers kunnen hun steentje bijdragen aan de veiligheid op het plein door rustiger te rijden en nog beter rekening te houden met de andere gebruikers van de gezamenlijke ruimte.