Oplettende vrijwilliger voorkomt dat bijstandsgerechtigde geld moet terugbetalen aan gemeente

MEIERIJSTAD – Dankzij de oplettendheid van een vrijwilliger is voorkomen dat een inwoner van Meierijstad onterecht geld aan de gemeente heeft moeten terugbetalen. De gemeente erkent dat er een vergissing is begaan en heeft die meteen hersteld.

Die vrijwilliger hielp die inwoner van Meierijstad met belastingzaken. De betreffende inwoner had dat geld ontvangen als teruggave van de belasting, omdat er veel extra zorgkosten geweest waren. Omdat die cliënt een bijstandsuitkering heeft vorderde de gemeente Meierijstad dat geld terug.

Uitzonderlijk geval

SP-raadslid Kees van Limpt stelde er meteen vragen over. Hij wilde weten of het normaal is dat de gemeente dergelijke bedragen terugvordert. Dat is het zeker niet, schrijft de gemeente. In dit uitzonderlijke geval is de aftrekpost van zorgkosten in de definitieve aanslag inkomstenbelasting van betreffende cliënt, over het hoofd gezien, schrijft de gemeente aan Van Limpt.

Inmiddels is de vergissing gecorrigeerd. “Het was een incident en geen beleid. We zijn de vrijwilliger dankbaar dat hij dit heeft gemeld bij ons, zodat het kon worden rechtgezet.”

4 ogen principe

Terugvorderingen op basis van een aanslag inkomstenbelasting komen volgens de gemeente sporadisch voor. “Om te voorkomen dat er in de toekomst vaker dit soort fouten ontstaan zullen we in overeenkomstige situaties het 4 ogen principe toepassen,” aldus de gemeente.

Het vier ogen-principe is een term die de laatste maanden vaak in het nieuws kwam in verband met de landelijke toeslagenaffaire. Het wil zeggen dat twee medewerkers de juiste verwerking van gegevens beoordelen.

Als de gemeente antwoordt dat zal worden toegepast is de vraag in hoeverre dat nu gebeurt. Als antwoord op die vraag schrijft de gemeente dat de afdeling die dergelijke gevallen behandelt in principe volgens het 4 ogen principe werkt. “Dit doen we structureel bij nieuwe medewerkers. En ook passen we dit principe steekproefsgewijs toe bij alle teams binnen werkatelier Toegang,” aldus de gemeente.

Niet eenvoudig te lezen

Klantmanagers bespreken samen ook moeilijkere zaken om van elkaar en het specifieke geval te leren. “Omdat belastingteruggaven voor zorgkosten op de uitkering sporadisch voorkomen én de stukken van de belastingdienst niet altijd eenvoudig te lezen zijn, is binnen het team Werk en Inkomen afgesproken dat in deze gevallen altijd een collegiale intervisie plaatsvindt om er zeker van te zijn dat het juist is gelezen en geïnterpreteerd,” schrijft de gemeente in antwoord op vragen van Omroep Meierij.

In dit specifieke geval was het dus een vrijwilliger die ontdekte dat er onterecht geld teruggevorderd dreigde te worden van een bijstandsgerechtigde.