Openlucht zwembad Veghel moet voorlopig open blijven

VEGHEL – Het openlucht zwembad in Veghel moet, in ieder geval voorlopig, open blijven. Dat is de nadrukkelijke wens van het overgrote deel van de gemeenteraad van Meierijstad. Die wens is donderdagavond vastgelegd in een motie die door 7 van de 10 raadsfracties werd gesteund, met alleen het CDA, de PvdA/Groen Links en Hart tegen.
En dat betekende 24 stemmen voor en 11 tegen. De gemeenteraad trekt voorlopig 350.000 euro uit om uitvoering van deze motie mogelijk te maken.
Wethouder Johan van Gerwen (CDA) wilde namens het college geen inhoudelijk oordeel over de motie uitspreken en legde daarom de motie neutraal voor aan de raad.
In de motie wordt het college van B en W opgeroepen om, indien mogelijk, er voor te zorgen dat het open lucht zwembad, dat eigendom is van Laco, op 1 mei weer open gaat en dat er zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor eind van het jaar, een Plan van Aanpak ligt waarin wordt aangegeven wat er nodig is om het openlucht zwembad in het Prins Willem Alexander Sportpark ook in de toekomst open te houden.

Laco
Zoals bekend is het openlucht zwembad in Veghel eigendom van Laco en had Laco met de gemeente een overeenkomst over een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van 40.000 euro, die was gekoppeld aan het binnenzwembad van Laco in het centrum van Veghel.
Dit binnen zwembad is inmiddels afgebroken en het nieuwe binnenbad is bijna klaar.
Maar de exploitatie van dat binnen zwembad wordt gekoppeld aan de binnen zwembaden in Sint-Oedenrode en Schijndel en komt dus helemaal in handen van de gemeente.
De overeenkomst met Laco is inmiddels opgezegd en beëindigd en dat betekent dat het sterk verouderde openlucht bad in Veghel, volledig in eigendom is van Laco.

Investeringen 
Dat het openlucht bad sterk verouderd is, is iets waar alle partijen het over eens zijn en om het bad weer open te mogen laten gaan zullen er eerst aanzienlijke investeringen moeten worden gepleegd. Dat eist ook de provincie en zolang dat niet gebeurt mag het zwembad op 1 mei a.s. niet open gaan. En ook de bezoekersaantallen laten zien dat het openlucht bad in Veghel niet echt in trek is. Want op de warmste dag van de snikhete zomer vorig jaar trok het bad nog geen 700 bezoekers.

Staatssteun
Het overgrote deel van de gemeenteraad vindt dus dat de gemeente snel met Laco moet gaan praten om het zwembad toch open te kunnen laten gaan en is bereid daar flink de buidel voor te trekken.
Maar opmerkelijk is wel dat de grootste fractie in de gemeenteraad, het CDA, het absoluut niet eens is met deze motie en woordvoerder Stefan van Kessel maakte er donderdagavond ook geen geheim van dat uitvoering van die motie waarschijnlijk veel meer geld zal gaan kosten dan die 350.000 euro. En dat het volgens hem ook maar zeer de vraag is of dit feitelijk niet neer komt op ongeoorloofde staatssteun.
En dus ook wettelijk niet toegestaan zal blijken te zijn.
Volgens hem is de opdracht aan zijn eigen wethouder dan ook een onmogenlijke opgave.
“De gemeenteraad bindt de wethouder aan handen en voeten vast en gooit hem dan in het zwembad en roept dan: doorzwemmen”.

Pareltje
Albert Dominicus (VVD) die namens 7 partijen de motie indiende en verdedigde noemde het openlucht zwembad ‘een pareltje in Meierijstad dat behouden dient te blijven’ .
En hij wees op de bijzonderheid dat maar liefst 7 van de 10 partijen in de raad met deze motie kwamen. “Dat loopt dwars door coalitie en oppositie heen en geeft aan hoe breed de steun is voor dit voorstel”, aldus de VVD voorman, die in een zeer venijnig debat de opstelling van met name Hart-voorman Laurens van Voorst ‘schandalig’ noemde.
En dat ging dan over het burgerinitiatief dat een groep mensen in Veghel heeft genomen om het bad open te houden. Een burgerinitiatief dat volgens Van Voorst absoluut niet zo genoemd mag worden omdat de groep het initiatief juist bij de gemeente laat liggen. “Het is een actiegroep, en daar is niets mis mee, maar geen burgerinitiatief”, aldus Van Voorst.

Belastingverhoging
De PvdA/Groen Links fractie had vooral grote moeite met het feit dat de initiatiefnemers van de motie niet willen aangeven hoe de financiële consequenties voor de gemeente uiteindelijk betaald moeten worden. De 350.000 euro kunnen eenmalig uit de gemeentelijke reserves worden betaald, maar als voor het opknappen, open houden en exploiteren in de toekomst veel meer geld nodig is, waarbij al werd gesproken over miljoenen, dan zijn er volgens Arie de Zwart maar 2 mogelijkheden: of belastingverhoging of bezuinigingen.
En daar wilde hij van de VVD duidelijkheid over, maar die kwam er dus niet.
De gemeenteraad moet overigens zelf ook aan het werk, want wethouder Van Gerwen zei wel dat de raad nu zelf ook een werkgroep moet vormen om aan te geven hoe de motie moet worden uitgevoerd.