Op zoek naar winkelwagenmuntje Veghel Voedingsstad

Veghel – Marcel Bosch uit Veghel is een verwoed verzamelaar. Dat begon al op 6-jarige leeftijd toen uit de zak van Sinterklaas het begin van een postzegelverzameling tevoorschijn kwam. Voor Marcel kwam een hobby tot leven die niet alleen beperkt bleef tot postzegels. Ook Fischertechniek, speelkaarten, afbeeldingen met jokers en kwartetspellen voegde hij aan zijn verzamelingen toe. En hoe bijzonder; Veghelse kwartetspellen ontwierp hij zelf. Zijn verzameldrang ging zover dat hij zo’n veertig jaar geleden in Veghel verzamelaarsbeurzen mee ging organiseren.

Veghel Voedingsstad
“Een verzameling is nooit compleet”, aldus Marcel. Hij wijst naar tableaus waarop winkelwagenmuntjes netjes geordend liggen. In één van de lege vakjes ontbreekt een muntje dat hij graag in zijn bezit wil krijgen. Een winkelwagenmuntje van Veghel Voedingsstad met daarop afgebeeld het wapen van de vroegere gemeente Veghel. Het moet in de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn uitgegeven toen Veghel de slogan van Voedingsstad voerde. In zijn administratie rest nu slechts een afbeelding die een verzamelaar uit Nieuwegein hem toestuurde. Hij weet dus hoe het muntje eruit moet zien.

In een Veghelse kast??
Eerdere zoektochten, ook buiten Veghel, leverden niets op. Terwijl er waarschijnlijk toch duizend stuks van gemaakt zijn. Marcel vermoedt en hoopt dat er toch nog een exemplaar ergens in een Veghelse kast ligt. Hij zou het graag in zijn bezit krijgen. Dan krijgt het een mooie plaats op het tableau bij de winkelwagenmuntjes die de gemeenten in Nederland inmiddels uitgaven. Natuurlijk naast het winkelwagenmuntje van de gemeente Meierijstad. Kun je Marcel Bosch helpen? Stuur dan een e-mail naar: verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl