Ook inwoners Meierijstad naar de rechter om stankoverlast

MEIERIJSTAD – Een aantal burgers, onder wie inwoners van Meierijstad, stappen naar de burgerrechter omdat ze af willen van stankoverlast door boerenbedrijven. Zij worden gesteund door onder meer het Brabants Burgerplatform, dat vaker processen voert.

Zo stappen naar de rechter omdat ze vinden dat burgers op het platteland gediscrimineerd worden. “Door de flexibele wetgeving voor veehouders hebben veel burgers op het platteland voortdurend last van een overdosis stank. Overal waar varkens- en pluimveestallen als paddenstoelen uit de grond geschoten zijn stinkt het. Voor die burgers voelt dit als een onrecht,” aldus het Brabants Burgerplatform.

Ongestoord woongenot
Het platform stapt namens burgers op het platteland regelmatig naar de Raad van State en het kreeg meestal nul op het rekest. Dat komt volgens het platform omdat de Raad alleen naar de regeltjes kijkt. Die kijkt naar de wet waarin staat aan hoeveel geurhinder omwonenden van veehouderijen mogen worden blootgesteld. Volgens het Brabants Burgerplatform zijn er zoveel uitzonderingen op de wet en worden veehouders overmatig beschermd vanwege verworven rechten “dat het recht op ongestoord woongenot van burgers wordt geschonden”, aldus het platform.

In de wet waarin de geurhinder wordt geregeld zitten volgens het platform fouten, die ten nadele werken van de burgers en hun leefomgeving. Er wordt per bedrijf gemeten en niet gekeken naar het feit of er meer bedrijven in de buurt zijn die ook geuroverlast geven. De initiatiefnemers van de rechtszaak stellen dat de Nederlandse Staat daarmee de regels schendt van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Brabants Burgerplatform en hun advocaat Noud Verbeek benadrukken dat de boeren niks fout doen. Die blijven binnen de wet, maar die wet deugt volgens de initiatiefnemers van de rechtszaak niet.

Foto: Leah Kelley