Ontwikkeling Molenheide gaat gewoon volgens plan door

Plan voor natuurtheater wordt geschrapt

MEIERIJSTAD – De ontwikkeling van het gebied Molenheide gaat door volgens plan. Een meerderheid van de gemeenteraad van Meierijstad stemde daar donderdagavond mee in.

Een paar weken geleden stelde de gemeenteraad van Meierijstad een besluit over de visie voor het gebied Molenheide nog uit omdat er toen geen overleg gepleegd was met de bewoners van het gebied. De gemeente belde met zes van hen. De gemeenteraad nam donderdagavond de gebiedsvisie aan. Wel toonde het college van burgemeester en wethouders, op aandringen van de PvdA, zich bereid het plan voor een natuurtheater in te trekken.

Permanente bewoning

De visie valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats wil de gemeente van Resort Molenheide weer een gewoon recreatiepark maken. Nu wordt daar permanente bewoning gedoogd en er wonen veel mensen die bijvoorbeeld na een scheiding geen huis hebben. Ook wordt een deel van de huizen gehuurd door arbeidsbureaus die er arbeidsmigranten in onderbrengen. Dat levert spanningen met de andere bewoners op.

Het tweede deel van de visie bestaat uit het idee om festival Paaspop meer ruimte te geven. En om er een natuurtheater te maken. Omwonenden zijn daar niet blij mee. Het natuurtheater werd staande de raadsvergadering als wisselgeld ingeruild. De uitbreidingsmogelijkheden voor Paaspop bleven overeind.

Paard achter de wagen

Vooral een motie van het CDA zorgde voor verwarring in de gemeenteraad. Die motie kwam erop neer dat de raad de gebiedsvisie nu vatstelt en dat er daarna uitgebreid met de bewoners van Molenheide en bewoners van het gebied Molenheide zal worden gepraat. Tegen dat laatste kon niemand zijn, hoewel een aantal partijen vond dat dat het paard achter de wagen spannen was. Volgens CDA-woordvoerder Johan van Gerwen was dat niet zo. Hij zei dat het om een gebiedsvisie gaat waarbij wordt vastgesteld dat in Molenheide voorrang geeft aan natuur, landbouw en recreatie.

Hij maaide daarmee het gras voor de voeten van wethouder Jan Goijaarts weg. Die sprak Van Gerwen na toen hij zei dat het inderdaad om een gebiedsvisie gaat en dat later pas concreet zal worden ingevuld wat daar komt en dat bewoners dan nog alle gelegenheid krijgen mee te praten. “Dan trekken wij onze motie in,” zei Van Gerwen na een korte schorsing.

'Natuur grote verliezer'

De PvdA hield het amendement overeind om uitbreiding van het Paaspopterrein niet toe te staan. Dat amendement haalde het niet. Behalve de PvdA stemden alleen D66, SP, Hart en HIER voor dat amendement. PvdA’er Sikko Oegema zei dat naar zijn mening de natuur nu de grote verliezer is.

Er was nog één opvallend moment. Mari van der Aalsvoort van coalitiepartij HIER worstelde met het voorstel. Hij had meegestemd met het amendement van de PvdA en hij wist daarna niet goed of hij nou voor of tegen het eindvoorstel moest stemmen. Hij vroeg een schorsing voor overleg. Van der Aalsvoort kwam met een compromis: “Wij hebben voor het amendement van de PvdA gestemd maar stemmen ook in met de gebiedsvisie. Wij zullen er in het vervolgtraject wel streng op toezien dat de natuur in het gebied wordt bewaakt.”

Dat betekent concreet de gemeenteraad het eens is met de visie dat Resort Molenheide uiteindelijk een normaal recreatiepark moet worden en dat de rest van het gebied bestemd wordt voor natuur, recreatie en landbouw. Tegen die visie stemden dezelfde partijen die voor het amendement van de PvdA stemden. Ook Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad stemde tegen, maar om andere redenen. Hij vond de omvorming van Resort Molenheide naar een normaal recreatiepark te strikt.