Onderzoek naar woonwensen inwoners Meierijstad

In Erp werden vorig jaar nieuwe flexwoningen gebouwd.

MEIERIJSTAD - Er is veel vraag naar woonruimte in Meierijstad. Om iedereen in de toekomst een passende en betaalbare woning te kunnen bieden wil de gemeente met woningbouwcorporaties en marktpartijen de juiste bouwplannen ontwikkelen. Daarom komt er een onderzoek naar de woonwensen van inwoners. De laatste keer dat een dergelijk onderzoek in Meierijstad werd gehouden was in 2019.

Ruim 17.000 inwoners van achttien jaar en ouder (onder wie 3.651 starters, die nog geen zelfstandige woonruimte hebben) krijgen via een brief een persoonlijke uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Alle andere inwoners kunnen meedoen via het enquêteformulier op de website van de gemeente.

Aanpassen woonvisie
De resultaten van het woonwensenonderzoek worden gebruikt om te bepalen of het toekomstige woonbeleid en het woningbouwprogramma moeten worden veranderd. Zo’n aanpassing wordt opgenomen in de woonvisie voor de gemeente, die momenteel wordt opgesteld.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de woonwensen in tien omliggende gemeenten van Meierijstad. Die resultaten worden gebruikt voor het ontwikkelen van een regionale woonvisie. Doordat alle gemeenten hetzelfde onderzoek uitvoeren zijn de gegevens goed met elkaar vergelijkbaar.