Onderzoek naar vitaliteit verenigingen Meierijstad

MEIERIJSTAD - Sportverenigingen in Meierijstad kunnen deelnemen aan een vitaliteits-onderzoek dat door een onafhankelijk bureau zal worden uitgevoerd.

Doel van het onderzoek is om te kijken hoe de vitaliteit van verenigingen kan worden versterkt.

“Voor sportverenigingen is dit een uitgelezen kans om de thermometer in de vereniging te steken en te zien waar ze staan”, aldus Coby van der Pas, wethouder sport. “Daarmee kunnen verenigingen zelf aan de slag. En de resultaten van de scan geven ons als gemeente extra inzicht

in sterktes, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van verenigingen. Dit inzicht gebruiken we om met hen in gesprek te gaan. We zetten de scan in om verenigingen nog beter te kunnen ondersteunen”, aldus de wethouder.

Onafhankelijk

De verenigingsscan wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut, een onafhankelijk

onderzoeksinstituut dat als doel heeft om de sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport te bevorderen. De uitkomsten van het onderzoek worden

in de loop van de zomer bekend, waarna de gemeente in gesprek gaat met verenigingen over de resultaten en specifieke vraagstukken.