Onderzoek naar geldzorgen onder ouderen

MEIERIJSTAD – Seniorenraad Meierijstad wil inzicht krijgen of ouderen geldzorgen hebben en/of in armoede leven. Daartoe heeft men een enquête opgesteld. Aan ouderen wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te werken en de vragen die op de website www.seniorenraadmeierijstad.nl staan zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met de antwoorden wil de seniorenraad inzicht krijgen wat armoede en geldzorgen betekenen voor de doelgroep. De onderzoeksvragen die men hiervoor formuleerde zijn: 1: Waarom hebben ouderen in een financieel kwetsbare positie, naar eigen zeggen, geen of niet eerder gebruik gemaakt van bepaalde inkomensvoorzieningen? 2: Wat hebben ouderen nodig van de overheid om in de toekomst meer en makkelijker gebruik te maken van deze voorzieningen? En 3: Welke maatregelen moeten overheidsinstanties in redelijkheid nemen om ouderen in een financieel kwetsbare positie te bereiken en alsnog gebruik te laten maken van de inkomensvoorzieningen waarop zij recht hebben?

Anoniem
Belangrijk voor de deelnemers is dat alle informatie anoniem verwerkt wordt. De uitslag van de opiniepeiling maakt men later bekend.

Logo Seniorenraad Meierijstad