Onderhoud op weg tussen Veghel en Asten

Asfalt moet nodig worden opgeknapt

VEGHEL – Komend jaar wordt op de N279 tussen Veghel en Asten onderhoud uitgevoerd om het asfalt te verbeteren. Dat is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Zo worden binnenkort bij Laarbeek over een lengte van drie kilometer delen van de asfaltdeklaag vervangen en voegovergangen gerepareerd. In september zijn de op- en afritten naar de N270 bij Helmond aan de beurt.

Duidelijk is ook dat andere stukken asfalt op de N279 dicht tegen vervanging aan zitten. De provincie inventariseert momenteel welke stukken komend jaar nog meer in aanmerking komen voor levensduurverlengend onderhoud. Onlangs zijn extra werkzaamheden uitgevoerd tussen Helmond en Bakel waar over ruim 2 kilometer de deklaag deels is vervangen en afgelopen week zijn ernstig beschadigde voegovergangen bij Veghel gerepareerd.

Bezwaren
Het was eigenlijk de bedoeling om deze essentiële werkzaamheden samen te laten vallen met de herinrichting van de N279. De aanbesteding daarvoor en dus ook de daaropvolgende werkzaamheden zijn echter vertraagd. Dat komt doordat de Raad van State zich nog niet heeft uitgesproken over de bezwaren op het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten. Dat plan is in december 2018 vastgesteld door Provinciale Staten. Daarop zijn 69 individuele bezwaren ontvangen. Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat had erop gerekend dat er dit voorjaar een uitspraak zou zijn. “Balen, zeker gezien het grote belang van dit project voor de doorstroming en de veiligheid, maar het is niet anders. De werkdruk bij de Raad van State is hoog en er zijn veel organisaties die allemaal even graag hun zaken behandeld zien om door te kunnen. We zijn wat dat betreft afhankelijk van de Raad.”