Onderhoud Maxwell Taylorbrug uitgesteld tot zomer 2023

MEIERIJSTAD – Het onderhoud aan de Maxwell Taylorbrug zou in de komende zomervakantie uitgevoerd worden, maar lange levertijden op producten en het niet mogen gebruiken van de A50 als omleidingsroute in die periode heeft er voor gezorgd dat de planning verschoven is naar de bouwvakvakantie van 2023.

De Maxwell Taylorbrug is in 1969 in gebruik genomen en wordt vanaf die tijd intensief gebruikt. Daardoor ontstaat slijtage. Zo zijn de voegovergangen beschadigd waardoor corrosie heeft plaatsgevonden.Bij corrosie dringt er water door de voegen het beton binnen en tast de wapening van het beton aan. Een verzwakking van de wapening zorgt voor een verzwakking van de totale brug en/of de landhoofden.
Na de inspectie afgelopen januari werden de volgende noodzakelijke reparatie en onderhoudswerkzaamheden vastgesteld: asfaltvervanging van de rijbaan en het fietspad, uitvoeren betonreparaties, vervangen voegovergangen, vervangen oplegblokken op 2 landhoofden, herstellen leuningwerk en vangrail. Daarnaast zal het asfalt doorgetrokken worden tot aan de rotonde bij de McDonalds.