Onderhoud aan wegen in Sint-Oedenrode

Bushaltes worden tijdelijk verplaatst

SINT-OEDENRODE – De gemeente gaat vanaf 5 oktober het wegennet in Sint-Oedenrode aanpakken. Op een aantal plekken wordt het asfalt verhard en wordt er onderhoudswerk gepleegd aan wegen.Het onderhoud vindt plaats op het tracé Schijndelseweg, Lindendijk, Corridor en Nijnselseweg. Vanaf de grens van de bebouwde kom, bij de aansluiting met de Heikampenweg in Sint-Oedenrode, tot de aansluiting met de Sonseweg in Nijnsel. Daarnaast wordt de Ollandseweg tussen de Lindendijk en de Koninginnelaan aangepakt.De uitvoering gebeurt in fasen. Het wegvak dat in uitvoering is, is dan gesloten voor álle verkeer. Voor het doorgaande verkeer is er een omleiding via de Oostelijke en Noordelijke Randweg. In overleg met vervoerder Arriva zijn er tijdelijke haltes geplaatst aan de Oostelijke Randweg en de Schijndelseweg. Met de gefaseerde aanpak proberen we de aanliggende percelen zo goed als mogelijk bereikbaar te houden en de overlast zoveel mogelijk te beperken.