Onderhoud aan sluis bij Schijndel verplaatst naar begin juni

SCHIJNDEL - Het tweede deel van de werkzaamheden aan de Sluis bij Schijndel, waarbij de sluis opnieuw een aantal weken zal zijn afgesloten, zijn verplaatst naar de periode 29 mei – 19 juni.

Eind vorig jaar ging de sluis ook al voor een aantal weken dicht en werden de oude sluisdeuren, die gerenoveerd moeten worden, vervangen door de reserve-deuren.

Eigenlijk zou in januari al het tweede deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar de zogeheten taatskappen die hiervoor gesmeed waren, bleken niet aan de kwaliteitseisen te voldoen.

En daarom is nu besloten het tweede deel van de werkzaamheden te verplaatsen naar eind mei / begin juni.

Ook bij de sluis in Helmond moeten onderhouds-werkzaamheden worden uitgevoerd en die sluis zal om die reden gesloten zijn van 23 juni tot 16 juli,