Omzetgroei Sligro in 1e kwartaal 2022

VEGHEL - Sligro Food Group N.V. realiseerde over het eerste kwartaal van 2022 een omzet van € 468 miljoen, een toename van € 140 miljoen of 42,7% ten opzichte van de omzet van € 328 miljoen in 2021. Op de halfjaarresultaten wil de Sligrodirectie nog niet vooruitlopen.

Gedurende het kwartaal zag Sligro een sterk herstel van haar omzetten. Na de (grotendeels) lockdown in januari kwam in februari het herstel op gang en tegen het einde van maart lag de omzet in vrijwel alle klantsegmenten, alsmede het totaal, weer op het niveau van voor COVID. Ook de segmenten catering en zorg vertoonden herstel, maar halen op dit moment nog niet de niveaus van voor COVID. Net als in de afgelopen twee jaren groeide ook de zelfbedieningsomzet. De tabaksomzet nam verder af.

Prijsstijgingen
De huidige wereldproblematiek zorgt volgens de Sligrodirectie voor schaarste in producten en grondstoffen, waardoor de inkoopprijzen toenemen. Ook de eigen bedrijfskosten nemen door onder andere stijgende energieprijzen en schaarste in transportcapaciteit toe. Met efficiencyverbeteringen probeert men deze op te vangen. Maar onder de huidige marktomstandigheden zal de klant de prijsstijging merken.

Geen voorspelling halfjaarcijfers
Verder boekte Sligro Food Group een eenmalige winst van € 16 miljoen door de verkoop van haar minderheidsbelang aan verspartner Smeding. Sligro verwacht dat het herstel van de afzetmarkten zich de komende kwartalen nog zal doorzetten. Over de ontwikkelingen na de zomer valt nog geen voorspelling te doen. Die zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. De focus ligt nu vooral op de kansen die de komende tijd geboden worden in een markt in herstel in Nederland en België. Sligro onthoudt zich dan ook van een concrete voorspelling van de halfjaarresultaten waarvan de cijfers op 21 juli worden gepubliceerd.

Logo Sligro Food Group