Omwonenden willen dat sloopbedrijf naar industrieterrein gaat

SINT-OEDENRODE - Een aantal bewoners van de Liempdseweg in Sint-Oedenrode voelt zich niet gehoord in hun bezwaren tegen het grondverzetbedrijf Van Kaathoven. In een brief aan de gemeenteraad sommen deze bewoners hun grieven op. Zij menen dat een deel van de activiteiten van het bedrijf illegaal is en dat de gemeente er op uit is die te legaliseren zonder aan het belang van de omwonenden te denken.

In 2019 vond de landelijke commissie milieueffectrapportage een uitbreiding van het bedrijf aan de Liempdseweg al niet zonder meer voor de hand liggen. De gemeente Meierijstad moest heel goed onderbouwen waarom die uitbreiding per se daar moet en niet op een andere plek kan. De gemeente Meierijstad wilde uitbreiding toe staan als het bedrijf ingepast kan worden in het landschap en er zelfs positieve effecten op de natuur ontstaan.

Alternatieve locaties

Volgens de bezwaarmakers worden zij nergens in gekend. Nu een beslissing over een bestemmingsplanwijziging is uitgesteld tot oktober hebben de omwonenden bij de gemeenteraad aan de bel getrokken. Ze hebben een waslijst aan opmerkingen. Ze vinden vooral dat ze niet gehoord worden. Ze hebben wel concrete voorstellen, zoals het laten uitvoeren van een stikstofberekening, zoeken naar alternatieve locaties en een onderzoek naar de schadelijke effecten van het verwerken van sloop- en bouwafval.

Legalisatie onvoorstelbaar

De bewoners beschuldigen Van Kaathoven er van illegaal te werken en dat het bedrijf op onverantwoorde manier afval sloopt en verwerkt aan de rand van een natuurgebied. "Wij zouden het onvoorstelbaar vinden als u legalisatie, al dan niet met een inpassingsplan, zélfs maar overweegt, " aldus de bezwaarmakers. Volgens hen hoort dit bedrijf op een industrieterrein.

De SP en Hart hebben inmiddels vragen gesteld over de kwestie aan het college van burgemeester en wethouders.


Foto Google