Omwonenden: Noordkade wordt pretpark en wij zijn collateral damage

VEGHEL – Omwonenden van de Noordkade hebben donderdag hun gal gespuwd over de ontwikkelingen op het terrein in Veghel. Dat deden ze tijdens een gesprek met de gemeenteraad.

Ze zijn boos omdat volgens hen niemand hun ooit iets vertelt over die ontwikkelingen. De omwonenden vinden dat de Noordkade zonder vergunningen verandert van een cultuurkade in een pretpark en dat de omwonenden als bijkomende schade worden beschouwd.

Silotel

Nadat de hoogste rechter een aantal maanden geleden voor de tweede keer een vergunning voor een silotel (een hotel boven op de bestaande silo’s) op het Noordkadeterrein vernietigde vroeg de gemeenteraad om een beeldvormende avond.


Mevrouw Brouwers, die aan de NCB-laan woont, trapte af. Volgens haar heeft de ontwikkeling van de Noordkade het woongenot van veel mensen verpest. Er was volgens haar sprake van een frustrerende onmacht onder haar en haar buren.

Te veel verstrengeld

Volgens Brouwers zijn de gemeente en de projectontwikkelaar van de Noordkade veel te veel met elkaar verstrengeld. “Wij worden gezien als lastpakken,” aldus mevrouw Brouwers.

Meerdere omwonenden wezen er donderdag op dat er activiteiten zijn waar geen vergunning voor is, zoals bijvoorbeeld een bioscoop en terrassen.


De heer Van de Meerakker van Noordkade Ontwikkeling BV erkende wel dat er iets aan de communicatie verbeterd kan worden. Raadsleden wilden weten waarom hij vindt dat die communicatie niet goed is. “Mensen stellen ons geen vragen,” aldus Van de Meerakker.

'Beschuldiging slaat nergens op'


Hij werd met name door Laurens van Voorst (Hart) aan de tand gevoeld. Of hij zich verantwoordelijk voelt als er voor activiteiten geen vergunningen zijn zoals omwonenden beweren?

Van de Meerakker had zich gestoord aan opmerkingen van omwonenden over illegale terrassen tijdens de aanstaande Zomerkade. Hij vertelde dat Noordkade Ontwikkeling BV daarover een brief aan de gemeente had geschreven. De gemeente zag er geen probleem in.

“Het stoort me dat nu geroepen wordt dat dat allemaal illegaal is en niet bekend is bij de gemeente. Dat slaat natuurlijk nergens op,” aldus Van de Meerakker.

Vinger op de zere plek

PvdA’ er Sikko Oegema legde de vinger op de zere plek. “U zegt dat u een brief heeft gestuurd, Normaal wordt een aanvraag ingediend voor activiteiten die je wilt ontplooien. Het mooie van een aanvraag is dat die bekend gemaakt wordt en dat er een inspraakprocedure op volgt.” Volgens Oegema is dat precies waar de omwonenden op doelen.

Van de Meerakker: “Het aanvragen van een terras is de verantwoordelijkheid van de betreffende ondernemer. Daar kan ik me niet mee bemoeien. Ik kan alleen de kaders schetsen zodat de gemeente weet wat we van plan zijn. Om problemen te voorkomen heb ik die brief gestuurd.”

Hij wees erop dat alles wat op de Noordkade gebeurt jaren geleden al is goedgekeurd door de gemeenteraad. “Wat daar nu gebeurt is geen verrassing, het is uitvloeisel van ingezet beleid.”

'Dreigt uit de hand te lopen'

Omwonende de heer Van Doorn was ook niet tegen de cultuurkade. “Het is een aanwinst, maar het dreigt volledig uit de hand te lopen. Projectontwikkelaar Van de Ven regeert op de Noordkade en de gemeente kijkt de andere kant op. De gemeente is het overzicht volledig uit het oog verloren. De bioscoop is geopend zonder dat daar een vergunning voor is,” aldus Van Doorn.

Hij vroeg zich hardop af hoe het staat met bijvoorbeeld de brandveiligheid als er geen vergunning is. “De gemeente is verantwoordelijk als er iets gebeurt,” aldus Van Doorn.

NCB-weg kan toestroom niet aan

Volgens Van Doorn is de NCB-weg langs de Noordkade niet berekend op de twee miljoen bezoekers die jaarlijks naar de Noordkade komen. “De gemeente heeft een zorgplicht naar de omwonenden. Daarom vraag ik de gemeente: overleg met ons. Wij zijn best positief over de ontwikkelingen maar wij willen daar geen slachtoffer van worden. Wij hebben het gevoel dat u ons als collateral damage ziet,” aldus Van Doorn.