Omwonenden Langstraat Schijndel krijgen snel informatie over bouwplan voor 195 huizen

SCHIJNDEL – Bewoners in de omgeving van de Langstraat, Plein en Teeuwishoek in Schijndel worden binnenkort geïnformeerd over de bouw van woningen in hun buurt.

Er ligt een plan voor 195 huizen onder meer op de plek waar nu een rundveehouderij is. Dat bedrijf, op het adres Plein 21, wordt gesloopt. Alleen de boerderij blijft staan.

Van horen zeggen


Ruud Merks van de SP-fractie heeft vragen gesteld nadat buurtbewoners bij hem hadden aangeklopt. Die hadden gehoord over het grote bouwplan, maar veel meer dan van horen zeggen wisten ze niet. Ze hebben volgens Merks navraag gedaan bij de gemeente, maar die leverde niet het gewenste antwoord. “Ook bij ons als raadslid is concrete informatie onbekend”, aldus Merks.

Op zijn vragen krijgt het raadslid wel antwoord. Volgens de gemeente is er inderdaad een principeverzoek ingediend voor de bouw van 195 woningen op onder meer de plek van de rundveehouderij. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat het binnenkort bekend maakt wat het standpunt ten aanzien van dat verzoek is.

Nog geen toezeggingen

Er zijn volgens het college nog aan niemand toezeggingen gedaan als het gaat om woningbouw op de grond tussen Langstraat, Plein en Teeuwishoek. Het gebied staat al wel als kansrijk te boek in het plan “Ruimtelijke bouwsteen voor Schijndel”. Dat is een boekwerk dat eerder verscheen en waarin staat waar in Schijndel huizen gebouwd zouden kunnen worden.

Volgens de gemeente worden de omwonenden nog deze week geïnformeerd. De indiener van het plan is bovendien bezig om gesprekken met omwonenden voor te bereiden. De uitnodigingen daarvoor vallen in maart op de mat.