Nu ook bever gespot op beoogde bouwlocatie nieuwkomers Schijndel (video)

De aanwezigheid van een bever en eerder een dassenbucht zou gevolgen kunnen hebben voor de bouw van 144 woningen voor vluchtelingen aan de Bremweg in Schijndel.
Fotograaf: Bas Ulehake – MooiSchijndel.nl

SCHIJNDEL – Na dassen lijken nu ook bevers roet in het eten te gooien voor de nieuwbouwplannen voor 144 woningen voor nieuwkomers aan de Bremweg in Schijndel. Omwonenden filmden onlangs een bever in een van de sloten in de buurt. Eerder werd al een dassenburcht aangetroffen grenzend aan het braakliggend terrein achter de sportvelden in Schijndel.

De gemeente heeft bevestigd dat er een melding van de bever is binnengekomen. De mogelijke aanwezigheid wordt meegenomen in het flora- en faunaonderzoek dat momenteel door een speciaal bureau wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Meierijstad.

Veldwerk
Via veldwerk wordt de situatie in kaart te gebracht en vervolgens wordt er door het bureau gerapporteerd en advies uitgebracht. Hangende dat onderzoek doet de gemeente geen uitspraken of de bouw van de woningen vertraging oploopt of zelfs helemaal wordt geschrapt.

De klankbordgroep van buurtbewoners, die meepraat over de inrichting van nieuwbouwlocatie, hoopt dat de aanwezigheid van de bever en andere beschermende dieren de gemeente doet besluiten om naar een andere vestigingsplaats voor de nieuwkomers uit te zien.

De ondernemers en bewoners vinden de komst van driehonderd nieuwe mensen op aan de Bremweg niet verantwoord onder meer vanwege de slechte infrastructuur, het gebrek aan voorzieningen en de aanwezigheid van veel sportverenigingen.