Noordkade en Centrum Veghel gaan samenwerken

VEGHEL - In hotel The Yard aan de Zuidkade in Veghel werd vrijdagmorgen de samenwerking ondertekend tussen Stefan van de Ven van Noordkade Ontwikkeling BV en Johan Nagtzaam van Centrum Management Veghel. Voor de gemeente Meierijstad plaatste wethouder Harry van Rooijen zijn handtekening onder het convenant. Hiermee komt een einde aan de concurrentie tussen beide winkelcentra en gaan beide partijen over tot samenwerking.

Centrumvisie
In de overeenkomst is nu vastgelegd hoe de detailhandel in beide gebieden zich moet gaan ontwikkelen. Verder is afgesproken dat men gaat samenwerken op het gebied van marketing en evenementen. Harry van Rooijen is blij dat de samenwerking een feit is. Het heeft wat hem betreft te lang geduurd. Volgens de wethouder sluit het moment van ondertekening wel mooi aan bij de start van de centrumvisie. De bedoeling is dat het winkel centrum op termijn wordt verkleind waardoor er meer dynamiek komt en de leegstand minder wordt.

Geen concurrenten meer
Stefan van de Ven is blij dat de discussie gevoerd en de samenwerking een feit is. “We weten nu wat we kunnen en niet kunnen. Als een kledingzaak zich op de Noordkade meldt dan sturen we die naar het centrum toe. Op het moment dat het tegen food en cultuur aan schuurt dan gaan we met elkaar in overleg om te zien hoe we dat kunnen inpassen. Johan Nagtzaam, de voorzitter van Centrum Management Veghel is het daar mee eens. Hij zegt: “Zodra duidelijk is dat er geen concurrentie is ligt de weg naar samenwerking open”.

Vervoer
Wat samenwerking betreft kan er nog veel gebeuren. Beide partijen en ook de gemeente denken bijvoorbeeld aan het vervoer tussen beide gebieden. “Daarin hebben wij als gemeente ook een verantwoordelijkheid”, aldus wethouder Van Rooijen. Hoe dit probleem getackeld kan worden is nog maar de vraag. Tijdens evenementen zijn er nog wel eens alternatieven als een treintje. “Maar een oplossing is dikwijls dichterbij dan je denkt”, aldus Stefan van de Ven.