Nog veel vragen bij plan herinrichting Hoofdstraat - Kloosterstraat

‘Verbied doorgaand vrachtverkeer en je haalt de angel uit het plan’

SCHIJNDEL - Ongeveer 50 belangstellenden waren dinsdagavond aanwezig bij de presentatie van de plannen voor het herinrichten van de Hoofdstraat - Kloosterstraat. Bijna twee jaar heeft een werkgroep bestaande uit deskundigen van de gemeente, het city-management en verschillende vertegenwoordigers van bewonersgroepen gewerkt aan de plannen zoals die er nu liggen.
De Hoofdstraat en Kloosterstraat worden ingericht als verblijfsgebied
Fotograaf: Jan van Oort

Plangebied
Het plangebied strekt zich uit van de kruising Hoofdstraat - Meierijstraat tot de kruising Kloosterstraat - Heikantstraat. Naast het vervangen van de riolering wordt de rijbaan smaller en meer ingericht als verblijfsgebied zodat aansluiting wordt gevonden bij het centrum. Ook komt er meer groen en worden bomen die aan het einde van de levensduur zijn vervangen door inheemse bomen die in het gebied thuishoren. Ook wordt de Markt beperkt toegankelijk door het plaatsen van een verwijderbare afsluitpaal.

Minder parkeerplaatsen
Doordat de ventweg voor de Plus in het plan verdwijnt en daarmee veel parkeerplaatsen waren er vragen van bewoners of ze nog wel met de auto voor de deur konden komen. Er werd geconstateerd dat veel van de huidige parkeerplaatsen gedurende de dag worden ingenomen door bedienend winkelpersoneel. Ook waren er vragen of de geplande zebra oversteekplaatsen wel voldoende veilig zijn omdat er geen rustpunt halverwege de oversteek meer aanwezig is.

Weren van vrachtverkeer
Over het algemeen waren de aanwezigen blij met de plannen. Toch was er een belangrijke vraag waarom de gemeente niet eerst heeft gezorgd dat het verkeer en dan met name het doorgaande vrachtverkeer uit het centrum wordt geweerd. “Daarmee haal je de angel uit deze plannen” zo zegt een van de aanwezigen. Er werd voorgesteld om met bedrijven in gesprek te gaan om een alternatieve route te nemen: “Van Schijndel naar Boxtel via Den Bosch is slechts 3,5 kilometer langer” zo werd geopperd.

De heer Schraghen adviseur bij buro Kragten dat voor het ontwerp heeft getekend: “Bestemmingsverkeer kun je niet weghalen. Door de inrichting van het gebied als verblijfsgebied zal het verkeer langzamer gaan rijden. De verwachting is dat het vrachtverkeer deze route gaat mijden”. Hierover hadden enkele aanwezigen hun twijfels: “Wij denken dat er door de langere rijtijden veel sluipverkeer gebruik gaat maken van de Heikantstraat en Baroniestraat", aldus een van de aanwonenden.

De avond werd besloten met de toezegging dat naar alle ingebrachte punten nog wordt gekeken voordat de plannen definitief worden vastgesteld. Volgens planning wordt met de herinrichting gestart in juni 2023 waarna medio 2024 alles is afgerond.