Nog veel onduidelijkheid over afvalscheiding in Meierijstad

Klik hier voor de video

Meierijstad - Dinsdagavond vond in ’t Spectrum in Schijndel de informatiebijeenkomst ‘Help mijn kliko is vol’ plaats. De opkomst was hoog en er waren vooral vragen over wat er in welke kliko thuis hoort.

De ruim negentig belangstellenden die op de informatiebijeenkomst van Hart voor Schijndel afkwamen, hadden uiteenlopende vragen van de nieuwe druppel tot aan de milieustraat. In het nieuwe afvalbeleid wordt de GFT-container iedere week gratis geleegd en zal de restafvalcontainer eens in de vier weken worden geleegd. Vooral dat laatste roept bij inwoners van Meierijstad veel vragen op.

Het restafval
De meeste vragen kwamen over het restafval: wat behoort tot het restafval en wat moet in de GFT-container. “We hebben bijna vijfduizend verschillende producten en het is moeilijk die te scheiden. Het sorteer ABC op de website van de gemeente kan hierbij helpen, maar we snappen ook dat we niet iedereen hiermee kunnen bereiken”, aldus Pieter Reus extern adviseur van de gemeente Meierijstad. De belangstellenden verwachten dat een lediging van eens in de vier weken tot veel zwerfafval gaat leiden. “We moeten uiteindelijk naar minder restafval per persoon, dus goed scheiden is van groot belang. In de gemeente Reusel de Mierden doen zit dit zelfs zo goed, dat grote GFT-containers uit het straatbeeld zijn verdwenen. Als mensen zich meer bewust worden van het scheiden, blijft er minder restafval over”, zegt Reus.

De druppel
Met de invoering van het nieuwe afvalbeleid, is ook de druppel geïntroduceerd. Bij de milieustraat wordt het aanbieden van afval met de druppel betaald. Dit is gedaan omdat bij contant afrekenen er files zouden ontstaan. Na elke aanbieding krijg je een transactie bon en aan het einde van het jaar wordt de factuur gestuurd over het hele jaar. Het volume van de afvalaanbieding is voor veel belangstellenden nog een heikel punt in het afvalbeleid. De vraag werd gesteld waarom niet per kilo kan worden afgerekend. “Ik snap dat mensen het raar vinden dat iemand die ruim een halve kubieke meter afval aanbiedt bij de milieustraat evenveel betaald als iemand die anderhalve kubieke meter aanlevert, maar een weegbrug aanleggen is hierin ook niet de oplossing. Dan zouden we de milieustraat moeten sluiten. Het is nou eenmaal een dure voorziening”, aldus Reus.

Inzamelroutes
Door de fusie naar de gemeente Meierijstad, zijn er ook nieuwe inzamelroutes gekomen. Dit was de belangstellenden ook opgevallen: de kliko’s werden soms niet geleegd omdat ze op de verkeerde plek staan en mensen moeten hun kliko ineens zestig meter verderop neerzetten, dit riep bij senioren veel verbijstering op. De communicatie met de gemeente laat volgens veel mensen nog wel te wensen over. “Afvalverzamelaar Van Kaathoven is druk bezig met het uitwerken van de nieuwe inzamelroutes, dus er kunnen nog containers ongeleegd blijven staan. Voor senioren die slecht te been zijn is het belangrijk dat er een medische sticker op hun container komt, zodat deze dichtbij huis geleegd kan worden. Wat betreft de communicatie met de gemeente moet dit sneller en beter kunnen, zodat kliko’s niet vol achterblijven.

Volgens Laurens van Voorst, die de avond georganiseerd door Hart van Schijndel leidde, is het belangrijk dat de onduidelijk onder inwoners van Meierijstad verdwijnt. “Ik heb gemerkt dat vele vragen van belangstellenden zijn beantwoord en dat ze weten waar bepaalde producten als blikjes thuishoren.”