Nieuwe wijk Zijtaart kan doorgaan

ZIJTAART - Het plan voor de bouw van 85 huizen in Zijtaart kan door gaan. Ze worden in twee fasen gebouwd, eerst vijftig, later nog eens 35.

Het plan voor deze nieuwe woonwijk werd in november gepresenteerd. Vervolgens ging het plan ter inzage. Behalve de provincie werden er geen zienswijzen ingediend en dat betekent dat de procedure om tot de bouw van 85 huizen in Zijtaart te komen door kan gaan.

Het gebied ligt grofweg tussen de Pastoor Clerxstraat en het Ruitersportcentrum Zijtaart.

Het wordt een gemengde wijk, waarbij in ieder geval aan de voorwaarde moet worden voldaan dat een kwart van de huizen sociale huur is. Verder moet er worden gebouwd voor starters en ouderen. Daarnaast kunnen er ook duurdere huur- en koophuizen worden gebouwd.

De plek waar de huizen moeten komen