Nieuwe subsidieregeling voor gilden Meierijstad

MEIERIJSTAD - De vier gilden in de gemeente Meierijstad zullen de komende jaren diverse subsidies ontvangen. Dit is vastgelegd door het college van B&W in de ‘Subsidieregeling Gilden Meierijstad 2024 – 2030’.

In de regeling staat dat de vier gilden jaarlijks een activiteitensubsidie zullen ontvangen. Daarnaast worden de kosten voor accommodatie gesubsidieerd. De gemeente wil hiermee bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de gilden en een extra impuls geven aan de activiteiten van de gilden en de aanwezigheid van de gilden bij vieringen en herdenkingen. Volgens het coalitieakkoord en coalitiewerkprogramma 2022 – 2026 ‘Thuis in Meierijstad’ was het voornemen om tot een eenduidig beleid te komen voor de gilden in Meierijstad. Dat is nu gerealiseerd.

Wethouder erfgoed Johan van Gerwen: “Met dit besluit spreken we als gemeente onze waardering uit voor de vier gilden in Meierijstad. Want de activiteiten van gilden zijn waardevol voor onze gemeente. Ik ben trots op het feit dat dit resultaat in samenwerking met de gilden tot stand is gekomen.”

Meierijstad kent 4 gilden: het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde in Erp, het Sint-Catharina en Barbaragilde in Schijndel, het Sint-Barbaragilde in Veghel en het Sint-Jorisgilde in Sint- Oedenrode. Sinds 2013 behoren de Brabantse gilden tot het nationale erfgoed.