Nieuwe subsidieregeling voor culturele sector in de gemeente Meierijstad

MEIERIJSTAD - De culturele sector krijgt een flinke zak geld van de gemeente Meierijstad. De gemeente stelt namelijk voor de periode 2024-2026 100.000 euro beschikbaar. De regeling is bedoeld om professionele makers te ondersteunen.

Dit subsidiepotje is een vervolg op de Tijdelijke Stimuleringsregeling Kunst- en Cultuurfonds 2022 en de Makersregeling 2023. Omdat deze regelingen erg succesvol waren is in de Nota Kunst en Ctultuur 2024-2030 opgenomen dat deze regeling de komende jaren wordt verlengd. In 2027 wordt de regeling geëvalueerd voor de jaren die daarna volgen.

Volgens wethouder Menno Roozendaal is de regeling een goede stap, omdat kunst volgens hem niet alleen belangrijk is voor de mens, maar ook voor de gemeente. “Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid van de kernen van de gemeente en dragen ook in economisch opzicht een aardig steentje bij” vertelt hij.

De regeling is bedoeld om proefssionele makers, zowel individuele makers als collectieven, te ondersteunen in hun projecten. Daarmee hoopt de gemeente dat de makers hun beroep in de culturele sector voort kunnen zetten. Ook is er in de regeling rekening gehouden met duurzaamheid en de verhouding tussen professionele kunsten en amateurkunst.

De regeling wordt eind mei gepubliceerd op de website van de gemeente.