Nieuwe raadszaal achter 'lob 2' Bestuurscentrum Rooi ?

SINT-OEDENRODE – De gemeenteraad van Meierijstad moet, als het aan ’t college van B&W ligt, volgend jaar een besluit nemen over de toekomst van het Bestuurscentrum Kasteel Raadhuis in Sint-Oedenrode.
Bij de fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode is besloten dat de ambtelijke organisatie weliswaar naar het gemeentehuis in Veghel zou verhuizen, maar dat de gemeenteraad blijft vergaderen in het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.
Door die beslissing is er echter veel leegstand in het Bestuurscentrum en zijn de exploitatiekosten daardoor veel te hoog.
En bovendien zijn de Raadzaal en de daarbij behorende parallelle zaal niet echt functioneel met de vergrote gemeenteraad.
Lobben
Het Bestuurscentrum bestaat uit het markante kasteel Raadhuis en 3 gebouwen (lobben) er achter.
Al een paar jaar wordt er nu gediscussieerd over wat er met het totale complex kan gebeuren, waarbij wordt vastgehouden aan het destijds genomen besluit dat de raadsvergaderingen in Sint-Oedenrode blijven plaatsvinden.
Nieuwe Raadszaal
Tijdens de beeldvormende avond die donderdag in dat Bestuurscentrum werd gehouden, werd duidelijk dat ondanks de grote leegstand er in feite geen optimale interne verbouwing kan plaatsvinden voor een goede raadszaal en dat het bouwen van een nieuwe raadszaal, en parallelle zaal, de voorkeur heeft van de gemeentelijke plannenmakers.
Achter het tweede gebouw (lob) zou dan een nieuw gebouw moeten komen voor de raadszaal en de parallelle zaal.
Herbestemming
De gebouwen (lobben) 3 en 4 zouden dan een andere bestemming kunnen krijgen en mogelijk kunnen worden verkocht. In het 4e gebouw hebben dit najaar een kleine 100 vluchtelingen tijdelijk onderdak gevonden. Voor zowel gebouw 3 als 4 wordt gedacht aan woonbestemmingen voor jongeren en/of ouderen, eventueel in combinatie met zorgbestemmingen. Maar ook maatschappelijke en welzijnsorganisaties zouden er mogelijk onderdak kunnen vinden, al wezen verschillende deelnemers er donderdagavond op dat dit geen concurrentie mag worden met activiteiten die nu bij Odendael en Mariëndael plaatsvinden.

Ondergronds
Het idee van de Schijndelse architect Schoeberichts (Huizenhoog) voor een ondergrondse raadszaal lijkt in ieder geval, wat de gemeentelijke plannenmakers betreft, geen serieuze optie. Want in geen van de scenario’s die donderdagavond geschetst werden kwam dat idee terug.
De plannen voor het Bestuurscentrum moeten, als alles volgens plan verloopt, in de loop van volgend jaar afgerond worden. In het eerste kwartaal van 2023 moet de gemeenteraad een besluit over de voorgenomen plannen nemen en in het 2e en 3e kwartaal moeten die plannen dan verder uitgewerkt worden, inclusief een participatie-traject voor alle betrokkenen. In het 4e kwartaal van volgend jaar zou de gemeenteraad dan een besluit moeten nemen over het benodigde uitvoeringskrediet van circa 4,5 miljoen euro. Want dat is het bedrag dat nodig is om variant 2 te realiseren.