Nieuwe kunstgrasvelden in Rooi en Boskant

BOSKANT - De nieuwe gemeenteraad van Meierijstad zal in zijn eerste echte vergadering op dinsdag 10 mei zo goed als zeker 1 miljoen euro uittrekken om de voetbalvereniging in Boskant en de Mixed Hockey Club in Sint-Oedenrode te helpen aan een nieuw kunstgrasveld.
Dat is donderdagavond duidelijk geworden tijdens de commissievergadering Mens en Maatschappij.

Dat die velden er moeten komen was voor alle raadsleden een uitgemaakte zaak, maar in beide gevallen werden er wel de nodige kanttekeningen geplaatst. In Boskant wordt door de aanleg van een nieuw veld er (eindelijk) voor gezorgd dat er een eind komt aan de onveilige oversteeksituatie door veel jongeren omdat in de bestaande situatie de twee velden ver uit elkaar liggen. Maar Anouk Gerrits van de SP wilde wel weten wat de gemeente nu precies gaat doen met het vrijkomende veld aan de Populierenlaan. Want als dat, zoals het er nu naar uitziet, gebruikt gaat worden voor woningbouw dan levert dat de gemeente waarschijnlijk een flink bedrag op. En dan zou het nu dus niet nodig zijn om 600.000 euro uit te trekken voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld.

MFA
En Hart-(burger)raadslid Maurix wilde weten waarom in het voorstel een koppeling wordt gemaakt met de mogelijke realisatie van een MFA (Multi Functionele Accomodatie). "Betekent dit dan dat we straks aan deze lokatie vastzitten voor een MFA omdat er nu al deze investering voor een kunstgrasveld is gedaan", zo vroeg hij wethouder Roozendaal die de zieke Coby van der Pas moest vervangen. En VVD raadslid Klaasen was ook kritisch over die MFA-koppeling omdat een multi functionele voorziening aan de rand van het dorp de leefnaarheid van het centrum niet ten goede komt.
De wethouder moest op alle vragen en opmerkingen een slag om de arm houden, maar maakte wel duidelijk dat de raad op elk moment uiteindelijk zelf beslist wat er in de toekomst gaat gebeuren. Volgens hem wordt er inderdaad gekeken naar de mogelijkheid van woningbouw op het vrijkomende terrein, maar mag daar nu geen directe koppeling worden gemaakt met het raadsvoorstel voor het nieuwe kunstgrasveld. En ook over de plaats van een MFA is de raad in de toekomst nergens aan gebonden door dit voorstel.

Waterveld
Het tweee kunstgrasveld waar de raad over moet beslissen is de vervanging van een hockeyveld voor MHC Sint-Oedenrode. Het bestaande kunstgrasveld is al 22 jaar in gebruik en dat is al veel langer dan eigenlijk kan en mag. De club heeft al twee keer dispensatie van de hockeybond gekregen, maar nu moet het veld echt vervangen worden, zo betoogde voorzitter Van Thienen van de hockeyclub, die gebruik maakte van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een commissie-vergadering.
Het nieuwe kunstgrasveld gaat 377 duizend euro kosten, maar eigenlijk wil de hockeyclub dat er niet een zand-kunstgrasveld maar een water-kunstgrasdveld wordt aangelegd omdat 'spelen op water' tegenwoordig de toekomst is bij hockey.
Maar de gemeente heeft als beleid dat de helft van de velden als zandvelden worden aangelegd en de andere helft als waterveld. En MHC Sint-Oedenrode heeft al een waterveld en nu wil de gemeente dus niet verder gaan dan een krediet voor een zand-kunstgrasveld.
De hockeyclub wil nu van de gemeente een lening van 100.000 euro om toch ook het tweede veld als waterveld aan te leggen, al vindt de club het jammer dat het beleid van 50/50 water en zand niet wordt bijgesteld.

Masterplan
Wethouder Compagne, die bij dit voorstel de vervanger was voor wethouder Van der Pas, gaf aan dat de gemeente bezig is met een Master Sportplan en dat daar wellicht ook gekeken gaat worden naar die 50/50 verdeling. Maar als de raad daar op zou willen wachten, zoals D66 raadslid Van Zutphen in eerste instantie vroeg, dan zou dat opnieuw maanden vertraging gaan betekenen voor de aanleg van het nieuwe hockeyveld, en dat wil geen enkele fractie, zo werd donderdagavond wel duidelijk.