Nieuwe erfgoedprijs: meer aandacht voor diversiteit en toegankelijkheid

MEIERIJSTAD - Erfgoed gaat vooral over de geschiedenis van Nederland. Die geschiedenis is voornamelijk blank en in de tijd dat bijvoorbeeld de gebouwen die wij nu erfgoed noemen werden gebouwd, werd er geen rekening mee gehouden dat die ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Erfgoed Brabant wil daar verandering in brengen.

Dit najaar reikt Erfgoed Brabant de erfgoedprijzen Brabants Lof & Brabantse BeLofte uit. Vanuit heel Brabant kunnen erfgoedprojecten worden aangemeld. De prijzen komen in plaats van de Brabantse Erfgoedprijs. Bij de nieuwe prijzen ligt de nadruk vooral op diversiteit, inclusie en toegankelijkheid.

Grote en kleine initiatieven

Projectleider Dieuwertje de Nigtere: “We hopen dat er veel verschillende erfgoedprojecten worden ingediend: grote en kleine initiatieven; ontstaan uit verschillende culturen; gericht op diverse doelgroepen.”

Sinds anderhalf jaar staan diversiteit, inclusie en toegankelijkheid hoog op de agenda van Erfgoed Brabant. En bij de vormgeving van de prijzen stonden deze waarden dan ook voorop.

Sinds 2015 reikte Erfgoed Brabant elke twee jaar de Brabantse Erfgoedprijs uit. Deze prijs is dit jaar vervangen door de prijzen Brabants Lof & Brabantse BeLofte. De directe aanleiding hiervoor is het traject rondom diversiteit, inclusie en toegankelijkheid dat Erfgoed Brabant anderhalf geleden is ingegaan.

Nieuwe vorm

Met dit in het achterhoofd heeft de erfgoedprijs een nieuwe vorm gekregen. Een nieuw criterium is dat in het ingediende project diversiteit, inclusie en toegankelijkheid uitgangspunt zijn. Dieuwertje de Nigtere: “Dit gaat wat ons betreft om de driedeling fysieke toegankelijkheid, inhoudelijke toegankelijkheid en digitale toegankelijkheid. Ik hoop niet dat dit mensen afschrikt. Ook een project dat net gestart is en oog heeft voor één van deze drie vormen van toegankelijkheid, is welkom op de longlist van Brabants Lof & Brabantse BeLofte.”

Brabants Lof & Brabantse BeLofte beloont projecten die oog hebben toegankelijkheid, maar wil ook mensen en organisaties inspireren om met een inclusieve blik naar hun eigen project te kijken. De Nigtere: “Het criterium kan voor indieners een reden zijn om te kijken op welk gebied hun project toegankelijker kan worden. Bijvoorbeeld door een nieuwe samenwerking aan te gaan of door een andere doelgroep te bedienen. En hoe mooi zou het zijn wanneer ingediende projecten anderen en Erfgoed Brabant kunnen aanvonken om hun eigen project toegankelijker te maken.”

Theoretisch geschoolde vrouwen

Aan de slag gaan met toegankelijkheid is een proces, een zoektocht. Ook voor Erfgoed Brabant. “De projectgroep van Brabants Lof & Brabantse BeLofte bestaat uit witte, theoretisch geschoolde vrouwen. We zijn ons ervan bewust dat dit van onze kant blinde vlekken tot gevolg kan hebben. Als iemand ons wijst op zo’n blinde vlek, willen wij graag luisteren en in gesprek, heel graag zelfs. Het is een bewustwordingsproces, ” aldus De Nigtere.

Een tweede belangrijk verschil met de Brabantse Erfgoedprijs is dat er nu twee prijzen zijn. Brabants Lof voor een project dat al in de steigers staat. En de aanmoedigingsprijs Brabantse BeLofte voor een concept of idee dat net dat steuntje in de rug nodig heeft om tot bloei te komen en waarmee Erfgoed Brabant graag de samenwerking aangaat.

Alle ingediende projecten worden de komende maanden op de site van Erfgoed Brabant gepresenteerd. Projecten kunnen worden ingediend tot 8 september 2021. Tijdens de Erfgoedontmoeting op 18 november 2021 worden de winnaars van Brabants Lof & Brabantse BeLofte bekend gemaakt. Uitgebeide informatie daarover is te vinden op de website van Erfgoed Brabant.

Dieuwertje de Nigtere. Foto: Bert Nienhuis