Nieuwe data afvalinzameling Meierijstad bekend (update)

MEIERIJSTAD - Vanwege de slechte weersomstandigheden is vandaag (dinsdag 9 februari) geen restafval en GFT ingezameld zo laat de gemeente op Facebook weten. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt woensdag 10 februari wel het restafval en plastic afval ingezameld volgens schema. Ophalen van GFT afval op woensdag 10 februari komt te vervallen.

Oud papier

Tot en met woensdag 10 februari wordt er in Meierijstad ook geen oud papier ingezameld.

Restafval
Zaterdag 13 februari wordt het restafval van afgelopen maandag en dinsdag opgehaald.

GFT afval

Voor het GFT afval is geen inhaaldag gepland. Ophalen gebeurd volgens het gebruikelijke schema.

Inzameling plastic
De route van maandag 8 februari wordt ingehaald op maandag 15 februari. En de route van dinsdag 9 februari wordt ingehaald op dinsdag 16 februari.

Voor de actuele situatie wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Milieustraten gesloten

De milieustraten zijn vanwege de slechte weersomstandigheden vanaf 8 februari tot nader bericht gesloten.

Zout

De voorraad zout is landelijk beperkt. Bij schaarste is het keuzes maken en wordt al het zout dat er is, gebruikt voor het rijden van de routes gladheidsbestrijding. Vandaar dat het vanaf nu tijdelijk niet mogelijk is om een emmertje zout bij de milieustraat op te halen.