'Nieuwbouw' Scouting Rooi is heel dure les geweest

SINT-OEDENRODE – De scouting Rooi mag van de gemeente in zee gaan met het Land van Kien om ‘nieuwbouw’ te realiseren in samenwerking met Arbeidslust BV.
Het Land van Kien gaat een dwarsdeelschuur realiseren waar zowel de scouting, in het weekend, als de mensen die gebruik maken van dagbesteding bij Arbeidslust, door de week, gehuisvest kunnen worden.
Nagenoeg alle fracties lieten donderdavond tijdens de commissie-vergadering weten te kunnen instemmen met deze plannen. Alleen Gemeentebelang hield een slag om de arm omdat deze partij de samenwerking met een particuliere ondernemer niet wenselijk vindt en liever had gezien dat de gemeente zelf voor nieuwbouw van de scouting zou hebben gekozen. Fractie-voorzitter Verkuijlen zei nog te aarzelen over een motie of een amendement, “maar ik zie dat er wel een heel grote raadsmeerderheid is voor het plan zoals het er nu ligt dus…”
De nieuwe huisvesting van de scouting kent een lange geschiedenis die de gemeente bovendien veel geld heeft gekost. Lange tijd heeft de scouting in een pand aan het Achterpad gezeten, maar dat was zo verouderd dat op enig moment besloten werd om tijdelijke huisvesting te regelen bij de gemeentewerf, in afwachting van een ‘gewaagd’ nieuwbouwplan dat in ontwikkeling was.
Dat nieuwbouwplan zou gerealiseerd kunnen worden voor 830.000 euro, maar toen puntje bij paaltje kwam bleek realisatie bijna 1 miljoen euro duurder te zullen uitvallen.
Dat was uiteraard niet alleen het gevolg van de sterk gestegen bouwkosten, maar ook bleken er nogal wat zaken niet te zijn meegenomen in de aanvankelijke plannen.
En dus werd besloten om dat gewaagde nieuwbouwplan alsnog te schrappen onder het motto ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, maar de plannen tot op dat moment hadden al wel 350.000 euro gekost, waarvan 200.000 euro aan archtect-kosten.
Boetekleed
“Wij hebben het niet goed gedaan als college van B en W en dat is een dure les geweest waar we wel van geleerd hebben”, aldus de wethouder.
Alle fracties lieten donderdagavond weten dat de scouting het zeker verdient om een goede/nieuwe huisvesting te krijgen en deelden ook de mening van de wethouder dat het een wel heel dure les geweest is voor de gemeente.
En verder wordt het wel als winstpunt gezien dat er door het vrijkomende terrein aan het Achterpad weer mogelijkheden komen voor woningbouw.
D66 liep daar al op vooruit door ervoor te pleiten dat de gemeente de inwoners van Rooi in een vroeg stadium gaat betrekken bij plannen voor dat gebied, maar wethouder Compagne wilde daar nog niet op ingaan. ‘Dat is op dit moment nog niet aan de orde”, aldus de wethouder.