Nieuwbouw Keldonk stap dichterbij

KELDONK – Aan de Antoniusstraat 15 in Keldonk verdwijnt een agrarisch bedrijf. Het plan is om op die plek 23 huizen te bouwen: 8 levensloopbestendige woningen, 7 sociale huurwoningen en 8 koopwoningen. Bij dit plan hoort ook de aanleg van een weg, parkeerplaatsen en de inrichting van het openbaar gebied. Daarvoor moet het bestemmingsplan uit 2011 aangepast worden. Het college van b&w heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Antoniusstraat 15 . Daarmee is de uitvoering van dit plan weer een stapje dichterbij gekomen.