Nieuw: werken én inburgeren tijdens werktijd

Meierijstad - Inwoners van Meierijstad die hun inburgering volgen bij sociaal werkbedrijf WSD kunnen dat ‘in de tijd van de baas’ gaan doen. Naast hun inburgering gaan zij werken bij WSD. Voor de uren die zij werken én de uren die ze met inburgering bezig zijn, krijgen zij een arbeidscontract. Het gaat nu nog om een pilot.

De combinatie van werken en inburgeren met een arbeidscontract is nieuw. Deelnemers aan de inburgering bepalen zelf of ze van het contract gebruik maken.

Geen uitkering meer
Mensen die hiervoor kiezen, waren voorheen afhankelijk van een uitkering. Met het nieuwe contract dus niet meer. Daarnaast kunnen deze mensen al tijdens hun inburgering werkervaring opdoen, nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen en zich voorbereiden op een baan na hun inburgering.

Fouten mogen
De mensen die bij WSD inburgeren hebben een grote achterstand met de Nederlands taal en daarmee een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze leren bij WSD werken in een veilige omgeving, waar fouten gemaakt mogen worden.

Ondertekening arbeidscontract
Komende donderdag tekent één van de deelnemers aan de pilot op zijn werkplek in Schijndel het arbeidscontract. Hij is een van de eersten in Meierijstad die gekozen heeft voor een combinatie van werken en inburgeren. Wethouder Menno Roozendaal van Meierijstad is is bij de ondertekening aanwezig.