Nieuw provinciebestuur Brabant kan aan de slag (Video)

's-Hertogenbosch - Met zoveel mogelijk partners gaan werken aan welvaart voor zoveel mogelijk Brabanders. Dat is het uitgangspunt in het nieuwe provinciale bestuursakkoord dat vrijdag werd gepresenteerd op het provinciehuis.

Dat gebeurde door de zes partijen die samen de coalitie vormen: VVD, GroenLinks, SP, PvdA, D66 en Lokaal Brabant. Uitdagingen zijn er volop maar er was ook veel enthousiasme te horen over de taken voor de komende jaren. De aanpak van de krapte op de woningmarkt, de energietransitie en de bestaanszekerheid van de Brabanders krijgen in de plannen veel aandacht. En natuurlijk het stikstofprobleem, want als dat niet wordt opgelost dan kunnen veel van de bouwplannen niet doorgaan.

Stikstofprobleem
De melkvee- en kalverboeren, die moeten zorgen dat hun stallen minder schadelijke stoffen gaan uitstoten, krijgen daarvoor iets langer de tijd. De veelbesproken stallendeadline is voor die groep verlengd tot 2026. Het uitstel komt er omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de beschikbare techieken en systemen voor aanpassingen. Er is nu dus langer de tijd om te zoeken naar goede oplossingen. De andere boeren moeten wel medio 2024 schonere stallen hebben.

Het bestuursakkoord heeft de naam “Samen maken we Brabant!”, en de woorden ‘samen’ en ‘integraal’ komen dan ook geregeld terug in het stuk. De provincie is voor het maken van beleid namelijk sterk aangewezen op Europa en het Rijk, en wil ook de gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven er nauwer bij betrekken. Ook het terugwinnen van het vertrouwen van de bevolking in de politiek staat voor het nieuwe provinciebestuur hoog op de agenda.

Het nieuwe bestuursakkoord wordt vrijdag 8 september behandeld in Provinciale Staten. Dan moet ook het nieuwe college van Gedeputeerde Staten worden geïnstalleerd.