Nieuw ontwerp voor Markt Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - De herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode komt weer een stap dichterbij.

Het gemeentebestuur heeft nu een nieuw schetsontwerp gemaakt en vraagt de gemeenteraad om op 24 juni hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Veel inwoners van Sint-Oedenrode hebben de afgelopen maanden grote betrokkenheid getoond over de herinrichtingsplannen en dat heeft volgens de gemeente geleid tot een breed gedragen plan op hoofdlijnen, maar op een aantal onderdelen moet nog een nadere studie komen. Met name de ‘uitstraling’ van de kiosk, die wel ongeveer op dezelfde plaats blijft, levert nog veel discussie op.

Duurzaam

“Om het plein komt een brede goed toegankelijke strook voor voetgangers, gemaakt van klinkers. Het plein vormt één geheel en wordt opnieuw, daarmee duurzaam, bestraat met de bestaande ‘kinderkopjes’. Bestaande bomen worden behouden en indien noodzakelijk vervangen, Daarbij worden enkele grote bomen op het plein toegevoegd. De parkeerplaatsen en de afslag naar de Neulstraat worden straks op een duidelijke, maar subtiele, manier in de bestrating aangeduid”, zo omschrijft de gemeente het plan dat nu aan de raad wordt voorgelegd.

Kiosk

“Enkele onderdelen vragen nog apart om aandacht. Het gaat daarbij om het aantal benodigde parkeerplaatsen en de ligging daarvan in relatie tot het verblijfsgebied. Ook een eventuele afsluiting van de Neulstraat voor gemotoriseerd verkeer vraagt om nadere studie. De hoofdopzet van het plan wordt nu verder uitgewerkt, waarbij ook de Neulstraat en de parkeerplaatsen op een goede wijze een plek krijgen in het totaalplan. Vast staat dat er een kiosk behouden blijft op min of meer dezelfde plek. Maar over de vorm, uitstraling en functie lopen de meningen erg uiteen. Het college stelt daarom voor hier samen met Natuurlijk Sint-Oedenrode een apart proces voor in te richten.

De kiosk op de Markt zal behouden blijven, maar in welke vorm wordt nog onderzocht.