Nieuw college (is) Thuis in Meierijstad

(Jan de Jong)
MEIERIJSTAD - 'Thuis in Meierijstad' is de titel van het coalitie-programma dat de 4 partijen die het 'nieuwe' college van B en W van Meierijstad gaan vormen, woensdagmiddag hebben gepresenteerd in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. En zoals al werd verwacht bestaat dat nieuwe college uit dezelfde politieke partijen die ook in de eerste 5 jaar van het bestaan van Meierijstad het college vormden: CDA, HIER, VVD en PvdA/Groen Links.

 

En ook de meeste wethouders zijn letterlijk en figuurlijke oude bekenden: Jan Goijaarts (CDA), Rik Compagne (HIER) en Menno Roozendaal waren ook de afgelopen 4 jaar al wethouder in Meierijstad en blijven dat ook.
Jan van Burgsteden (VVD) wordt de opvolger van Harrie van Rooijen die met pensioen is gegaan. En het enige nieuwe gezicht is dat van Johan van Gerwen (CDA) die nu wethouder wordt en dat betekent dat de enige vrouwelkijke wethouder, Coby van der Pas-Van Nuland van het CDA, niet terugkeert.

 

Thuis
Het motto 'thuis' heeft vooral een symbolische betekenis in het coalitie-akkoord. "Het is goed en veilig wonen, werken en leven in Meierijstad. In Meierijstad voel je je thuis, kan en mag iedereen meedoen en voorzieningen zijn dichtbij", zo schrijven de 4 partijen. "Maar dat thuis staat ook voor verbondenheid, niet alleen voor inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties in Meierijstad, maar ook verbondenheid met andere gemeenten en partners in de regio of daarbuiten".

 

Omnipark
Hoewel het woensdag gepresenteerde coalitie-akkoord vooral uitblinkt in mooie ambities en algemene uitgangspunten, zoals het feit dat versnelling van de woningbouw absolute topprioriteit heeft, staan er ook wel degelijk enkele concrete en heldere keuzes is. En één van de meest opvallende zaken is dat realisatie van het Omnipark in Erp nu heel concreet in het voorwoord wordt benoemd. En bij die prioriteiten in het voorwoord staat ook dat energiebesparing en opwek via 'zon op dak' een prioriteit is. En dat er ingezet zal worden op de ontwikkeling van een gasloze wijk. En wat minstens zo opvallend is is natuurlijk wat er niet staat. In het voorwoord wordt zon op dak dus wel benoemd, maar worden de zonneparken en de windturbines niet vermeld.

 

Wind
Wel wordt in het coalitie-akkoord zelf gesteld dat energietransitie nodig is, "waaronder duurzame opwek met zon en wind met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente, onder meer ten aanzien van het betrekken en informeren van inwoners". Heel concreet wordt in het voorwoord nog wel benoemd dat de verbouwing van het het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gerealiseerd gerealiseerd moet worden, met behoud van een raadszaal.

 

Enkele andere 'politieke hete hangijzers' die in het akkoord benoemd worden zijn o.a. het buiten zwembad in Veghel. Daarover zeggen de partijen dat het hun ambitie is om inzicht te krijgen in de diverse scenario"s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

 

N 279
En ook de ontwikkelingen mbt de N 279, het doortrekken van een 4 baans autoweg van Veghel naar Helmond blijft vaag. "Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N 279 ter hoogte van Veghel staat zorgvuldigheid voorop en wordt de samenleving breed betrokken. Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse wordt meegewogen bij de besluitvorming om zoveel mogelijk overlast in wijken en dorpen te voorkomen.

 

Polarisatie
In het coalitie-programma wordt ook nadrukkelijk benoemd dat polarisatie een probleem is dat bespreekbaar moet worden gemaakt en met name de burgemeester zal daarbij als ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad gaan optreden.

 

Onzekerheid
Vanwege de grote onzekere situatie, niet in de laatste plaats de geo-politieke ontwikkelingen, wordt wel nadrukkelijk gemeld dat er pas ingrijpende financiële keuzes gemaakt kunnen worden 'als de tijd daar rijp voor is'.