Niet langer 'op de tast' onder de A50 door

SINT-OEDENRODE – Er komt eindelijk een fietsverbinding onder de A50 bij Sint-Oedenrode. Daar is nu wel een onderdoorgang tussen het Bolckpad en de Kerkdijk-Zuid, maar dat is bij wijze van spreken vooral sluipdoor-kruipdoor.

De doorgang onder de A50 wordt dieper gemaakt zodat voetgangers en fietsers er op een fatsoenlijke manier onderdoor kunnen. Vanaf de Kerkdijk-Noord komt er een veiliger oversteek naar de onderdoorgang. Aan de andere kant wordt het laarzenpad verhard. Daar wordt ook een verbinding gemaakt naar het Bolckpad.

Dankzij deze ingreep ontstaat er een doorgaande route in het toeristische wandel- en fietsroutenetwerk van Meierijstad.

Tegelijkertijd wordt ook de faunapassage tussen natuurgebieden ’t Laar/Diependaal en de Dommelbeemden verbeterd.

De onderdoorgang zoals die nu is