Natuur- en landschapspark op Vlagheideberg komt dichterbij

MEIERIJSTAD - EERDE - Het college van gemeente Meierijstad heeft ingestemd met de visie en het schetsontwerp voor Vlagheideberg. De gemeente zet hiermee de vervolgstap in de richting van een natuur- en landschapspark op en om Vlagheideberg.
Fietscrossers op de Vlagheide
Fotograaf: archief OM

De Vlagheideberg moet een natuur- en landschapspark worden geschikt om te sporten te spelen en te bewegen. Daarvoor worden er fiets- en wandelroutes uitgezet. Ook wordt onderzocht of een golfbaan mogelijk is en de mogelijkheid voor een zonnepark open gehouden.

Overleg met belanghebbenden
Bij de opstelling van de visie en het schetsontwerp hebben belanghebbenden, waaronder
vertegenwoordigers van dorpsraad Eerde, Natuurwerkgroep Eerdse Bergen en Vereniging
Vlagheide intensief meegedacht – en gedaan. Verder hebben er meerdere bijeenkomsten en individuele gesprekken plaatsgevonden met omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers met plannen, natuurorganisaties, initiatiefnemer van het zonnepark en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Recreatie en Toerisme Johan van Gerwen: ‘Ik ben blij met het gezamenlijke resultaat dat er nu ligt en het perspectief dat we aan de slag kunnen met de voorbereidingen om in 2024 te investeren in het natuur- en landschapspark. Samen met betrokken belanghebbenden is er veel tijd en energie in gestoken om tot deze breed gedragen visie en schetsontwerp te komen.”

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de visie en het benodigde voorbereidingskrediet voor 2023 beschikbaar te stellen. In 2024 volgt dan de realisatie van de publieke voorzieningen waarna gesprekken volgen met private partijen.