Motie om financiële steun SIEMEI te onderzoeken

Meierijstad – De gemeente Meierijstad moet gaan onderzoeken of het mogelijk is om SIEMEI financieel te ondersteunen. Dat willen althans de fracties van het CDA, Hart, Hier en Lokaal.

De 4 fracties, die bij elkaar 19 van de 37 raadszetels hebben, willen op 14 december tijdens de raadsvergadering een motie indienen waarin om een dergelijk onderzoek wordt gevraagd.
CDA-woordvoerder Van de Broek betoogde donderdagavond tijdens de commissie-vergadering dat SIEMEI (Stichting Industrieel Erfgoed Meierijstad) veel meer is dan alleen maar een museum en dat SIEMEI dreigt om te vallen als er geen financiële steun komt. Tegenover 21.000 euro aan inkomsten staan volgens hem 29.000 euro aan uitgaven. En omdat SIEMEI zich ook nadrukkelijk bezighoudt met zaken als het opknappen van locomotieven voor het Duits Lijntje en tal van andere zaken, vindt de CDA-woordvoerder dat het een algemeen belang is om te kijken of en hoe de stichting financieel gesteund kan gaan worden.
Recentelijk heeft de gemeenteraad met algemene stemmen de Kunst- en Cultuurnota aangenomen waarin nadrukkelijk is vastgelegd dat alleen het Jan Heestershuis in Schijndel gesubsidieerd zal worden en overige musea niet.


Huur 
Vanuit andere fracties kwamen er wel vragen over de geringe openingstijdens van SIEMEI als museum, waardoor er mogelijk ook minder inkomsten zijn en werd er op gewezen dat SIEMEI voor het gebruik van de ruimte op de Noordkade nog steeds geen huur betaalt aan de eigenaar van de gebouwen (Van de Ven) . En dus waren er vragen of een eventuele financiële bijdrage van de gemeente dan niet indirect opgaat aan het betalen van huur voor gebruik van de ruimte op de Noordkade.
Alle vragen van de raadsleden waren voor de opstellers van de motie geen reden om af te zien van het verzoek om financiële steun te gaan onderzoeken en dus zal de raad daar over 2 weken een oordeel over moeten geven.