Motie Hier en PvdA/GL voor 'noordelijkje knip' op rode pad Schijndel

SCHIJNDEL – De fracties van Hier en PvdA/Links hebben gezamenlijk een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een ‘noordelijke knip’ ipv een ‘zuidelijke knip’ op het zogenoemde rode pad bij de kruising met Plein/Teeuwishoek in Schijndel.

Daar komt een nieuwe woonwijk. De Groote Braeck,met 240 woningen maar om de verkeersveiligheid te bevorderen, vooral voor fietsers, willen de fracties van Hier en PvdA/Groen Links dus een verkeers-onderbrekende maatregel aan de noordkant van de kruising.
De gemeente wilde dat aanvankelijk ook maar besloot later, op verzoek van omwonenden, om die knip aan de zuidkant van de kruising te projecteren.
De motie van Hier en PvdA/GL is ook al ondertekend door de fracties van Hart, D66 en de SP en de indieners verwachten dat nog meer fracties achter dit voorstel zullen staan want tijdens de commissie-vergadering bleken nagenoeg alle fracties te opteren voor de ‘noordelijke knip’.
De raad zal volgende week donderdag, 4 april, moeten beslissen over deze motie, tenzij wethouder Jan van Burgsteden alsnog terugkomt op zijn voorkeur voor de zuidelijke variant en de motie dus over neemt.