Mooie Rooise initiatieven in dorp en landschap

SINT-OEDENRODE - Tijdens een digitaal werkatelier op donderdagochtend 15 oktober zijn initiatieven uit de bevolking In verbinding gebracht met
- Ontwerpers en experts op het gebied van landschap, erfgoed en water.
- Provincie Brabant, waterschap De Dommel en gemeente Meierijstad.
Tijdens het werkatelier zijn de deelnemers aan de slag gegaan om koppelingen tussen deze bewoners (burgers, bedrijven en instellingen), experts en overheden te maken vanuit 3 doelen: plannen beter maken, procedures versnellen en tot uitvoering brengen.

Dit werkatelier werd georganiseerd door Mozaïek Dommelvallei (zie www.mozaiekdommelvallei.nl).
In 2015 is deze organisatie van vrijwillige professionals uit samenleving en overheden ontstaan om
overheid en samenleving samen te brengen. Hun bedoeling is om initiatiefnemers uit het gebied zelf, te helpen hun plannen te realiseren. De aanleiding voor en van Mozaïek Dommelvallei is de traagheid van planologische processen weg te nemen door bewoners vanuit water een verbindende rol te geven. Hiertoe zijn zgn. watermachines ontwikkeld (door o.a. Floris Alkemade) die ter inspiratie dienen om tegengestelde gebiedsbelangen in gemeenschappelijke belangen om te buigen.

In het werkatelier zijn vele ideeën op tafel gekomen om historische of beschermde plekken weer in beeld te brengen met nieuwe bestemmingen. Twee voormalige slotjes in Sint-Oedenrode (De Laar langs de a50 en Slotje Ten Hout bij de Diependaal) zijn in de gebiedsontwikkeling leidraad. Ook historische plekken als Huize Den Berg, De Hambrug, Molenwiel, Zuivelfabriek Sint-Oda en Damianenklooster krijgen een aangepaste inrichting en gebruik.
Initiatieven met kringlooplandbouw, waterzuivering, zorg, wonen en recreatie (Buitengoed in Boskant, Paardensportcentrum Kienehoef, Hoeve Arbeidslust en herontwikkeling van een kassencomplex) zijn in het werkatelier behandeld.

In de nieuwe omgevingswet is de burger, met hulp van de overheid, meer aan zet om grote zaken als klimaatverandering, landbouw en een leefbare omgeving te helpen oplossen. Dit werkatelier is daar een mooi voorbeeld van.