'Mooi dat ons erfgoed aan nieuwe generatie wordt overgedragen'

Overeenkomst klooster Franciscanessen ondertekend

VEGHEL - De Zusters Franciscanessen en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed (samen Z-enzovoorts) en de gemeente Meierijstad hebben een overeenkomst getekend waarin staat hoe het kloostercomplex ontwikkeld zal worden.

Die ontwikkeling gebeurt via het zogenoemde Leefgoed-concept. In grote lijnen komt het hierop neer: een interne verbouwing van het moederhuis en de kloosterkapel. Vervanging van het zaagtandgebouw en de voormalige school door wooncomplexen en appartementen. Een herinrichting en openbaarmaking van de ruim 40.000 m2 grote kloostertuin. Dit alles in de geest van de 175-jarige zusterorde. Bovendien biedt het gebouw ruimte aan een aantal zorginstellingen.

Tijdens de ondertekening, die plaats vond in het klooster, was er blijheid alom. Wethouder Jan Goijaarts: “Hiermee komen we samen opnieuw dichterbij de start van het omvormen van het kloostergebied in Veghel naar een woongebied met sociale activiteiten. En met het openstellen van de kloostertuin wordt een prachtig gebied in het hart van Veghel voor iedereen toegankelijk.”

Nieuwe generatie

Marieke van Grinsven, coördinator Kloostergemeenschap namens de Zusters Franciscanessen zei dat het haar hoopvol stemde dat het erfgoed van de orde overgedragen kan worden aan een nieuwe generatie. “Immers, de blauwdruk voor dit prachtige initiatief is gelegd door vele generaties zusters Franciscanessen van Veghel. Hiermee hopen wij een vervolg te kunnen geven aan 176 jaar werken op het gebied van onderwijs en zorg en zo bij te dragen aan de inclusieve samenleving die het Kloosterkwartier in samenwerking met Leefgoed moet worden.”

In juni heeft de gemeenteraad het Masterplan Klooster Franciscanessen Veghel al vastgesteld, met daarin het plan op hoofdlijnen. Daarvoor moest nog wel het bestemmingsplan worden gewijzigd en moest er een overeenkomst komen met de financiële onderbouwing. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt nu gepubliceerd en komt ter inzage te liggen.

Omroep Meierij zendt Leefgoed Journaal uit

Speciaal voor de gelegenheid maakt een groep mensen een LeefGoed Journaal. Omroep Meierij zal dat journaal uitzenden op woensdag 4 november om 19.15 uur. In dat journaal wordt het bijzondere concept van het plan kloostergebied en LeefGoed vanuit alle hoeken belicht om omwonenden en de inwoners op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Onder het toeziend oog van de zusters tekent wethouder Goijaarts de overeenkomst