Monumentenorganisatie tegen plan Congregatiekapel Veghel

VEGHEL – De landelijke monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap maakt zich zorgen over de voormalige Congregatiekapel aan de Van Coothstraat in Veghel. Volgens het genootschap wordt dit rijksmonument sterk aangetast door de plannen die er zijn met de kapel.

De kapel dateert uit 1890 en is gebouwd naar ontwerp van de bekende architect P.J.H. Cuypers. “Het gebouw behoort tot de belangrijke rijksmonumenten van Veghel en maakt onderdeel uit van een voor Nederland uniek ensemble van deels door Cuypers ontworpen bouwwerken bestaande uit het gasthuis (Bernardinusgesticht) scholen, Kerkhofkapel, Congregatiekapel en de Lambertuskerk. Vanwege het grote monumentale belang is behoud noodzakelijk,” aldus het genootschap.

Nadat de Rooms-Katholieke kerk het gebouw had afgestoten werd het een moskee. Toen die werd gesloten raakte het bouw in verval. De gemeente moest alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de voormalige kapel het zou begeven. Nu ligt er een plan voor appartementen in de kapel.

Het genootschap begrijpt dat aanpassingen nodig zijn bij een renovatie, maar het plan zoals er nu ligt kan de goedkeuring niet wegdragen.

Gebouw verliest karakter

“Met dit plan verliest het gebouw echter veel van haar karakter. Zeer ingrijpend voor de buitenzijde is de toevoeging van grote ramen voor daglichttoetreding en de verwijdering van de oorspronkelijke toegangsdeuren. Binnen verdwijnt de beleving van het interieur grotendeels door de opsplitsing in kleine woningen. Onduidelijk is ook of het tongewelf zichtbaar blijft. Ook andere kenmerkende interieurdetails lijken te verdwijnen. Het streven zou juist moeten zijn om het interieur – in de loop der tijd behoorlijk aangetast – waar mogelijk in oude glorie te herstellen,” aldus het Cuypersgenootschap.