Moeten er ook seniorenwoningen komen in MFA ‘De Groene Long’ in Kienehoef ?

SINT-OEDENRODE - Dat er in wijk De Kienehoef een Multi Functionele Accommodatie (MFA) ‘De Groene Long’ moet komen waarin naast ruimte voor onderwijs en sport ook mogelijkheden moeten komen voor andere maatschappelijke functies, daarover zijn alle 35 raadsleden van Meierijstad het roerend eens.

Maar of het plan zoals het er nu ligt ook daadwerkelijk zo gerealiseerd gaat worden of dat er in dat MFA ook seniorenwoningen moeten komen, en er dus in feite een heel ander gebouw moet komen, dat is nog zeer de vraag.

Motie
Peter Verbraak van coalitiepartij Hier kondigde donderdagavond tijdens de commissievergadering Mens & Maatschappij aan te zullen komen met een motie om die mogelijkheid van seniorenwoningen in ieder geval te gaan onderzoeken en wethouder Coby van der Pas zou daarover dan in gesprek moeten gaan met ‘Woonmij’ die al vaker heeft laten weten wel mogelijkheden te zien voor een extra bouwlaag op MFA De Groene Long. Een dergelijk project zou niet alleen goed zijn om beter te kunnen voldoen aan de behoefte aan dit soort woningen in Sint-Oedenrode, maar zou ook de financiële haalbaarheid voor een dergelijk complex enorm vergroten.

Woningen
En dat zou dan weer extra mogelijkheden bieden voor betere en grotere ruimtes in dat MFA voor andere wijkactiviteiten, met name ook activiteiten voor ouderen, die er nu, maar vooral ook in de toekomst, in wijk de Kienehoef moeten kunnen plaatsvinden. Want naast het gezamenlijk gebruik van ruimten door de beide scholen en de sportverenigingen is er in MFA De Groene Long nu een extra voorziening gepland van 70 vierkante meter en die extra ruimte is ook nog eens bedacht op de eerste verdieping. En daar hadden donderdagavond alle partijen wel vragen en opmerkingen over en daarom kreeg de wethouder de nadrukkelijke opdracht om daar nog eens verder onderzoek naar te doen, waarbij ook moet worden onderzocht of die extra ruimte op de begane grond kan komen in plaats van op de eerste verdieping.

Begane grond

De wethouder wil die mogelijkheid om die extra ruimte op de begane grond te realiseren best onderzoeken, maar keerde zich nadrukkelijk tegen het idee om in MFA ‘De Groene Long’ ook een extra laag seniorenwoningen op te nemen. Dat zou volgens haar, en daarbij werd ze volop gesteund door het CDA, een veel te hoog (12 meter) en massaal complex opleveren en het groene karakter van de omgeving ernstig aantasten.

En de wethouder was het ook niet eens met de uitleg dat alle bedachte extra activiteiten in de wijk het nu zouden moeten doen met 70 meter op de eerste verdieping. Want het MFA is volgens haar juist een voorziening waarin alle partijen gezamenlijk zo goed mogelijk gebruik moeten kunnen maken van alle ruimten en dus is er meer dan 500 vierkante meter beschikbaar voor alle denkbare wijkactiviteiten en is die ruimte van 70 vierkante meter inderdaad echt een ‘extra’.

Maar veel commissieleden wezen er op dat de praktijk zal uitwijzen dat de scholen overdag en de sportverenigingen ’s avonds en in de weekenden nagenoeg alle ruimten zullen gebruiken en dat er voor alle andere te bedenken wijkactiviteiten nauwelijks mogelijkheden zullen zijn. En de wijk zelf…die betoogde bij monde van twee insprekers donderdagavond dat ze weliswaar blij zijn met het nieuwe MFA, maar dat het niet voldoende is.

Insprekers
Peter Driessen van Welzijn Meierij en voorzitter Wim van Meijl van de Seniorenraad maakten gebruik van het inspreekrecht en Van Meijl noemde het plan zoals het er nu uiteindelijk ligt “een gemiste kans die maar 1 keer voorbij komt”. En dat schoot wethouder Van der Pas duidelijk helemaal in het verkeerde keelgat. “Ik ben bijzonder verbaasd. We hebben uitvoerig en vaak met alle partijen gesproken en die hebben steeds aangegeven con amore achter dit plan te staan” zo gaf de wethouder aan en vooral de toon en lichaamstaal van de wethouder maakten duidelijk dat ze het volstrekt oneens was met de kritiek van de insprekers.

Fel
Ook veel raadsleden waren duidelijk verrast door de felheid waarmee de wethouder reageerde op de insprekers en Peter Verbraak (Hier) vroeg daarom aan de wethouder of ze zich wel realiseerde dat het gebruikelijk is om insprekers ‘goed’ te behandelen en hij kreeg bijval van meerdere commissieleden. Maar wethouder Van der Pas bleef erbij dat er op alle niveau’s juist al heel lang goed overleg is met alle partijen in de Kienehoef en dat de kritiek op het plan zoals het er nu ligt dus in haar ogen duidelijk niet terecht is.

Wethouder Coby van der Pas: ....verbaasd....