Minister Hugo de Jonge ziet in Veghel hoe caritas uitgroeide tot moderne hulpverlening

VEGHEL – Minister Hugo de Jonge heeft een bezoek gebracht aan het complex van de zusters Franciscanessen in Veghel. De minister en een aantal ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid kregen een rondleiding.

Op de plek waar de Franciscanessen 175 jaar geleden hun werk begonnen werken nu veel sociaal-maatschappelijke organisaties onder één dak samen. De minister en zijn gevolg kwamen kijken hoe dat gebeurt.

Onder de naam Leefgoed is een woonomgeving ontstaan voor wonen, werken, leren en leven. Dat is een woonvorm waar verbinden, ontmoeten en ondersteunen samenkomen. Waar organisaties op sociaal maatschappelijk gebied een vernieuwende manier samenwerken om zorg en ondersteuning sneller, beter en efficiënter te organiseren.

Wethouder Rik Compagne verwelkomde de minister. “Mooi om te zien dat de minister in deze drukke periode tijd heeft om initiatieven in Meierijstad te bezoeken die het belang van preventie en welzijn onderstrepen.”

Daarna sprak Marieke van Grinsven namens de zusters en zij gaf aan dat de zusters hopen dat het model Leefgoed uitgroeit tot een model dat op vele plekken in het land toegepast gaat worden ‘van een individualistische samenleving naar een inclusieve samenleving.

Minister De Jonge zei dat het Leefgoed model staat voor een aanpak waarbij ihet belang van nvesteren in partnerschap, in langdurige bondgenootschappen in wijken én tussen aanbieders en gemeenten duidelijk wordt.