Minder klachten over gemeente ondanks topdrukte door corona

Aanvragen vergunningen kunnen sneller

MEIERIJSTAD –In 2020 zijn er minder klachten ingediend over de gemeentelijke organisatie dan in 2019.

Vorig jaar waren dat er 71, het jaar daarvoor nog 127. Gelet op het aantal klachten tot nu toe dit jaar verwacht de gemeente niet veel meer dan 70 klachten.

Extra meevaller

Volgens de gemeente is die sterke daling een extra meevaller omdat als gevolg van de coronacrisis in 2020 de dienstverlening nogal moest worden aangepast.

De gemeente heeft geen concreet idee hoe het komt dat er vorig jaar zoveel minder klachten waren. Eén van de redenen zou kunnen zijn dat klachten over ophalen van huisvuil sinds vorig jaar niet meer bij de gemeente kunnen worden gedaan maar bij de afvalinzamelaar.

Omdat door de COVID-pandemie het aantal contacten met burgers afnam kan dat ook tot een daling van klachten hebben geleid. Daar staat tegenover dat andere afdelingen overuren draaiden. Bijvoorbeeld die afdelingen die belast waren met steunaanvragen of handhaving van de coronaregels. Dan is het weer opvallend dat het aantal klachten over die laatste afdelingen juist minder is dan in 2019.

Op basis van de cijfers heeft de gemeente wel geconcludeerd dat de klachten over zaken in de openbare ruimte wat sneller kunnen worden opgepakt. Dat geldt ook voor aanvragen van vergunningen.