Minder asielzoekers naar Meierijstad dan gepland

Geen meubels omdat winkels gesloten zijn

MEIERIJSTAD – In Meierijstad worden minder asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) gehuisvest dan gepland. Daar zijn allerlei oorzaken voor.

Vorig jaar moest Meierijstad volgens de landelijke taakstelling zeventig statushouders een huis bieden. Dat werden er 44.

Volgens de gemeente zijn er minder asielzoekers opgevangen omdat er vanuit de asielzoekerscentra niet genoeg mensen richting Meierijstad kwamen.

In de eerste helft van dit jaar moet Meierijstad 63 asielzoekers opvangen omdat de IND de achterstanden wil wegwerken. “Op dit moment heeft de gemeente Meierijstad geen 63 statushouders gekoppeld, waardoor het lastig wordt concrete plannen te maken voor huisvesting,” schrijft het college van burgemeester en wethouders op vragen van de politieke partij Hart.

De gemeente gaat hierover in gesprek met de provincie en het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers.

Er is nog een ander, praktisch probleem. Omdat alle winkels dicht zijn kunnen er sowieso geen spullen gekocht worden om de huizen voor asielzoekers in te richten. De gemeente is op dit moment bezig creatieve oplossingen te bedenken om toch meubilair aan te schaffen.