Mieke van den Tillaart-Dortmans postuum benoemd tot Eerdeburger

EERDE - Sinds 1995 reikt de Dorpsraad Eerde een onderscheiding uit aan een persoon die zich vrijwillig voor de Eerdse gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt. Mieke van den Tillaart-Dortmans is postuum benoemd tot Eerdeburger.

Tijdens de afgelopen Nieuwjaarsreceptie kreeg haar echtgenoot Johan van den Tillaart, in het bijzijn van hun kinderen, door Anita van der Velden het bij de onderscheiding behorende ‘ooievaartje’ opgespeld. “De Eerde burger is iemand die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeenschap in Eerde. De inzet van mensen willen we op deze wijze extra waarderen”, zo zegt Richard Oprins voorzitter van de Dorpsraad Eerde.

Creatieve duizendpoot
Mieke heeft zich, als ‘creatieve duizendpoot’, op diverse fronten ingezet binnen de Eerdse gemeenschap. Ze zorgde ervoor dat mensen elkaar konden ontmoeten en daardoor met elkaar verbinden. Dit deed ze in hun winkel waar je van alles kon kopen zoals bloemen, kaarten, postzegels, etc. maar daarnaast ook door actief te zijn bij de Eerdse Ondernemersvereniging (EOV), Oranjespelen Stichting Jeugdbelangen, jaarlijkse carnavalsoptocht, Eerde 2000, Seniorenkoor De Bergzangers en de organisatie van de bridgedrive.

Mieke van den Tillaart-Dortmans is postuum benoemd tot Eerdeburger. Echtgenoot Johan van den Tillaart krijgt het bij de onderscheiding behorende ‘ooievaartje’ opgespeld.
Fotograaf: Dorpsraad Eerde